Vragen en signalen voor de Eerstelijnszone Regio Aalst

Vul in het onderstaande formulier vragen en noden in met betrekking tot COVID-19.

  • Heeft jullie organisatie nood aan materiaal of personeel?
  • Zijn er vragen met betrekking tot de samenwerking met de eerstelijnszone?
  • Is er nood aan psychosociale ondersteuning of medische expertise?

Wanneer we merken dat dezelfde vragen/problemen of moeilijkheden veelvuldig voorkomen, bij verschillende organisaties of personen met een zorg en ondersteuningsnood, of wanneer we collega’s uit andere zones over dezelfde problemen horen vertellen, bekijken we of er structurele hindernissen aan de basis liggen waar via het beleid iets kan aan gedaan worden.

We signaleren deze problemen en hindernissen op de pandemiecel/ het COVID-19 team van onze eerstelijnszone: een samenwerking tussen zorg, welzijn, gezondheid, lokale besturen en de eerstelijnszone.

We koppelen maandelijks terug op welke manier we met jullie signalen aan de slag zijn gegaan in onze nieuwsbrief.

Concrete, dringende vragen behandelen we zo spoedig mogelijk. Partners met vragen die extra duiding vergen contacteren we telefonisch.