Vragenlijst ELP

  • 10 februari 2022

Bevraging Terugbetaalde Psychologische Zorg


Tijdens de coronacrisis kwamen onze mentale gezondheid en welzijn uitgebreid onder de aandacht. De pandemie onderstreepte de nood aan toegankelijke, betaalbare psychologische zorg.

Een nieuwe RIZIV-conventie zal meer terugbetaalde ambulante psychologische zorg mogelijk maken. Het gaat over:

  • Eerstelijnspsychologische zorg, gericht op milde klachten, vraagverheldering, veerkracht en psycho-educatie
  • Gespecialiseerde psychologische zorg, gericht op specifieke, matig ernstige psychologische problematieken
  • Via individuele - en groepsessies
  • Geboden door klinisch psychologen en orthopedagogen (voor groepsessies evt. samen met ervaringsdeskundigen en/of artsen)

De concrete uitwerking van deze conventie gebeurt door de netwerken geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en de eerstelijnszones.
Omdat de overheidsmiddelen niet toelaten om voor alle burgers terugbetaling te voorzien, wordt er per regio bekeken waar de noden liggen en hoe deze ingevuld kunnen worden. Zo worden de beschikbare middelen ingezet om een maximale impact te creëren, voor de burgers die het het meest nodig hebben.
Voor het werkingsgebied van GGZ netwerk SaRA werd een vragenlijst ontwikkeld om lokale zorg- en welzijnsverleners te bevragen over welke onbeantwoorde psychische zorgnoden zij observeren. Er worden extra vragen gesteld aan klinisch psychologen/orthopedagogen en beleidsmedewerkers om zicht te krijgen op het huidig zorgaanbod en interesse om (samen) te werken in het kader van deze conventie.

De vragenlijst kan ingevuld worden tot en met 28 februari 2022. Het invullen neemt 10 tot 20 minuten in beslag.

 

We zijn erg benieuwd naar jullie antwoorden en kijken ernaar uit samen met jullie te bouwen aan een meer toegankelijke geestelijke gezondheidszorg!

Neem deel:

Bevraging: Conventie Psychologisch Zorg op de Eerste Lijn (SaRA en PANGG 0-18) (Pagina 1 van 16) (office.com)

 

Oproep deelname lokale werkgroep

Bent u geboeid door deze materie? Wilt u mee nadenken over de verdere uitrol van de conventie in ELZ Noord Antwerpen? Of hebt u gewoon nog opmerkingen of vragen?
Contacteer dan stafmedewerker Elisabeth Roovers voor meer informatie.