Vragenlijst: noden kenniscentrum Samen In

  • 29 augustus 2019
Op dit moment wordt hard gewerkt aan de ontwikkeling van het Kenniscentrum ‘Samen In’ divers palliatieve ondersteuning en zorg door MOPA vzw (Moslims/Migranten palliatieve ondersteuning) i.s.m de Koning Boudewijn Stichting en Kom op tegen Kanker.

Goede palliatieve zorg is voor vele patiënten  onbereikbaar doordat er socio-economische, culturele of religieuze  obstakels zijn. Te kort aan correcte en objectieve kennis, vooroordelen en angsten. Dit initiatief probeert de problemen in kaart te brengen en oplossingen aan te reiken, zowel op  niveau van zorgorganisatie als op het niveau van de concrete zorg voor de individuele patiënt en zijn omgeving.

Om tot een breed gedragen en werkzaam Kenniscentrum te komen, heeft men behoefte aan jouw input.

Graag willen wij je daarom vragen om onderstaande vragenlijst in te vullen en uiterlijk tegen 25 september 2019 terug te sturen per mail naar: