De bedoeling is om alle (jeugd)werkingen die een aanbod hebben voor kinderen met ASS in Vlaanderen in kaart te brengen.