Vul hier onze bevraging rond eenzaamheid in (ELZ Regio Aalst)

  • 26 mei 2021

Beste zorg- en welzijnsprofessionals,

Steeds meer mensen voelen zich eenzaam. Ook op het laatste forum van de Eerstelijnszone regio Aalst kwam eenzaamheid -in al zijn vormen- naar voor als een belangrijk thema om aan te pakken. De Eerstelijnszone regio Aalst wil hier werk van maken. Daarvoor hebben we jouw input nodig!

Graag willen we binnen onze zone in kaart brengen in hoeverre jij als zorg/welzijnsprofessional in contact komt met mensen die zich eenzaam voelen. Bij welke doelgroepen ervaar je de grootste noden? Ervaar je een nood aan handvaten om eenzaamheid bespreekbaar te maken bij jouw patiënt/cliënt?

Bijgevolg doen we een warme oproep om onze vragenlijst in te vullen vóór 19 juni 2021. Dit neemt 5 à 10 minuten in beslag. 

Tot slot willen we je motiveren om deze vragenlijst ook te delen met jouw collega’s en netwerk in de zorg- en welzijnssector.

Alvast bedankt!

Eerstelijnszone regio Aalst

KLIK HIER VOOR HET INVULLEN VAN DE BEVRAGING