Voor volwassenen en senioren

In Eerstelijnszone Klein-Brabant Vaartland

Als ik nu de balans opmaak van zeven jaar werken als ervaringsdeskundige besef ik dat we wel degelijk een verschil kunnen maken in de psychiatrie.

Tom Van den Abeele

Emergo

Emergo is een samenwerkingsverband voor gemeenschapsgerichte geestelijke gezondheidszorg in regio Mechelen. GGZ-organisaties en partners uit zorg, welzijn en andere sectoren bundelen samen met ervaringsdeskundigen en familieleden de krachten. Dit doen we om ondersteuning, zorg en contact te bieden aan volwassenen met een psychische kwetsbaarheid.

Netwerkcoördinator- Katleen Boschmans

Katleen.boschmans@netwerkemergo.be

Emergo

TEAMS van Emergo

Mobiel 2B team

Met je vragen over langdurige kwetsbaarheid in de thuissituatie kan je terecht bij het mobiel 2B team van Netwerk Emergo voor volwassenen en ouderen vanaf 18 jaar.

Mobiel Crisisteam

Met je urgente vragen over psychiatrische zorg in de thuissituatie kan je terecht bij het Mobiel Crisis team van Netwerk Emergo. Er is een maximale samenwerking met huisartsen maar geen verplichte aanmelding via de huisarts, dus je kan zelf aanmelden of via een andere hulpverlener.

Het gaat om een gratis aanbod van een kortdurend traject aan huis van maximaal 6 weken voor volwassenen en ouderen (65+) (Maandag tot vrijdag 8-20u tel 0498/90 47 58).

CAW (Centrum Algemeen Welzijnswerk)

Met je vragen over: relaties en persoonlijke problemen, wonen, intrafamiliaal geweld, slachtoffer- en daderschap, dak- en thuislozenopvang, kan je terecht bij het CAW. Het CAW is rechtstreeks toegankelijk voor iedereen met mentale gezondheidsvragen. Het aanbod wordt gratis aangeboden (uitz. residentiële setting) met aandacht voor de meest kwetsbaren. Het aanbod is vrijwillig en vertrouwelijk. Iedere hulpvraag komt eerst terecht bij het onthaalteam voor een eerste vraagverheldering. Om vandaar opzoek te gaan naar meeste gepaste ondersteuning (intern of doorverwijzing naar gespecialiseerde organisatie).

onthaal@cawboommechelenlier.be

CAW

PAAZ ziekenhuis AZ Rivierenland campus Bornem

Met je vragen over: angst- en stemmingsstoornissen, psychotische stoornissen, persoonlijkheidsstoornissen en verslavingszorg, kan je terecht bij De PAAZ in Bornem. De PAAZ in Bornem kan je 24/7 terecht mits toestemming van de psychiater.

contactpersoon dr. Versyck Pieter (diensthoofd)

pieter.versyck@azr.be

AZ Rivierenland

CGG De Pont

Vanuit vestigingsplaatsen te Boom, Lier en Mechelen biedt De Pont preventie en ambulante hulpverlening voor zowel kinderen en jongeren als volwassenen en ouderen met ernstige psychologische problemen en psychiatrische stoornissen.

We zijn een tweedelijnsvoorziening en werken op verwijzing. Dat wil zeggen dat je bij ons terecht kan indien je verwezen wordt door je huisarts of een andere professionele hulpverlener uit de welzijns- of gezondheidszorg.

CGG De Pont

Ankerpunt drughulp Rupel

Ankerpunt Drughulp Rupel is een samenwerkingsverband tussen Adic vzw, De Sleutel en Free Clinic vzw, gehuisvest bij CGG De Pont. Het is een ambulant drughulpcentrum waar mensen terecht kunnen die problemen ervaren met illegale middelen, al dan niet in combinatie

Ankerpunt drughulp Rupel

met alcohol, gokken of gamen.