Waarden en Visie

waardencirkel

Onze visie op gezondheidszorg

Het netwerk ELZ RupeLaar zet in op continuïteit in de zorg, m.a.w. zorg die naadloos overgaat van de ene zorgverlener naar de andere. Dit gaat uit van echte samenwerking, los van zuilen en belangengroepen.

De hulpverleners vormen één team.
Dit team kenmerkt zich door gelijkwaardigheid, respect en kennis van elkaars expertise.

De persoon met een zorg- en ondersteuningsvraag (PZOV) weet op elk moment waar hij met zijn zorgvraag terecht kan.
Een blijvend actuele, voor zowel de PZOV als de hulpverleners makkelijk toegankelijke sociale kaart, is een basisvereiste.
Er wordt ingezet op het geïntegreerd breed onthaal om een herkenbare toegang tot hulp bij welzijnsvragen te realiseren en onder-bescherming tegen te gaan.

De autonomie van de PZOV wordt maximaal gerespecteerd in de zin van zelfbeschikking, vrij van externe aansturing. De PZOV houdt m.a.w. de regie van de hulpverlening en bepaalt zelf aan wie hij de coördinatie van de zorg rond zijn persoon wenst toe te vertrouwen.

Kwaliteit van de zorg betekent voor RupeLaar meer dan een modewoord. Het netwerk wil speciale aandacht besteden aan diversiteiten in het zich steeds vernieuwende zorglandschap.

RupeLaar wil proactief meewerken aan beleidsontwikkeling.

Het netwerk respecteert het recht op zelfzorg, mits gepaste begeleiding voor degenen die hun zelfregie niet of slechts gedeeltelijk kunnen opnemen en verliest ook de noden van de hulpverleners niet uit het oog.

Het bieden van de juiste en kostenefficiënte hulp, ook wel getrapte zorg genoemd, vormt het uitgangspunt van het denken en handelen binnen RupeLaar.