Waarvoor staan we? Wat willen we realiseren?

De missie, visie, kernthema’s en waarden voor de eerstelijnszone Scheldekracht werden neergeschreven in een visiedocument.

Scheldekracht_bellen blazen

Missie

"Eerstelijnszone Scheldekracht optimaliseert de levenskwaliteit in ruimste zin, van elke persoon met een zorg- en/of ondersteuningsnood (PZON)."

Visie

"Eerstelijnszone Scheldekracht zet in op de afstemming en de samenwerking tussen gezondheids- en welzijnsactoren van de eerste lijn en het lokaal gezondheidsbeleid."

Waarden en gedrag

  • respect
  • daadkracht
  • kritisch reflecteren
  • doelgerichtheid
  • innovatie

Het bijhorend gedrag is terug te vinden in het visiedocument.

Scheldekracht_5 kernthema's
Momenteel wordt werk gemaakt van concrete doelstellingen en acties binnen de 5 kernthema's.

Contacteer ELZ Scheldekracht

Adres maatschappelijke zetel:

Eerstelijnszone Scheldekracht vzw, Lourdesstraat 1A, 9041 Oostakker, O.N. 0738.823.066 , RPR Gent

Contact

Contacteer ons via info@elzscheldekracht.be  

Dr. Kristof Galle is voorzitter van ELZ Scheldekracht. Hij is bereikbaar via info@elzscheldekracht.be (gelieve in het onderwerp 'bericht aan de voorzitter' te vermelden).