Vanuit verschillende hoeken nemen burgers en professionele organisaties actie voor een warmere samenleving, een buurt waar het fijn wonen is, waar de sociale cohesie voelbaar is, waar de burger sneller aansluiting vindt bij de professionele zorg-of hulpverleners, waar minder eenzaamheid is, enz.

Met dit Waas inspiratiemoment willen we verbinding maken tussen al deze mooie initiatieven.

Agenda:

  • Inspireer elkaar! Voorstelling van 7 diverse good practises door lokale dienstencentra van Zorgpunt Waasland, zorgzame buurt Gazometerwijk, zorgzame buurt Stekene Boezjeert en burenhulp Baensland
  • Voorstelling van een aantal initiatieven die een doorverwijzing naar de professionele zorg- en hulpverlening eenvoudiger maakt
  • Hoe verduurzaam je jouw project? De Kroonmolenwijk licht hun aanpak toe en we bespreken hoe de projecten van zorgzame buurten hiernaar kijken

Waar en wanneer:

Vrijdag 23 juni van 13u30 - 15u30

Sinterklaaszaal, Welzijnshuis, Abingdonstraat 99, 9100 Sint-Niklaas

Inschrijven via deze forms

vrijdag 23 juni 2023, 13:30 - 15:30
Welzijnshuis Abingdonstraat 99, 9100 Sint-Niklaas
gratis