De conventie “psychologische functies in de eerstelijn” krijgt steeds meer vorm. Ondertussen zijn er 150 klinisch psychologen/orthopedagogen in ELZ Gent geconventioneerd! Een overzicht van alle geconventioneerde klinisch psychologen en orthopedagogen in je regio kan je terugvinden op onze website: https://www.psy-ovl.be/.

Daarnaast wordt er ook steeds meer ingezet op een aanbod aan groepssessies vanuit de conventie over diverse inhouden. Dit aanbod is vanaf nu raadpleegbaar op de website www.psy-ovl.be. Links bovenaan kan je switchen tussen “individueel aanbod” en “groepsaanbod”. De groepstrajecten die dit najaar plaatsvinden, worden er weergegeven.

Meer informatie over de wachttijden en het groepsaanbod kan je terugvinden via het document in bijlage.