Wat als zelfzorg zoek is? Diagnostiek en behandeling van zelfverwondend gedrag.

Datum:
Locatie: Webinar
Toevoegen aan persoonlijke kalender

In deze webinar staan we stil bij de definitie, de prevalentie, de comorbiditeit en verklaringsmodellen van zelfverwondend gedrag binnen de context van de adolescentie. De rol van de identiteitsontwikkeling krijgt speciale aandacht. Deze inzichten leiden ons naar de diagnostiek en de behandeling van zelfverwondend gedrag. We staan stil bij thema’s als motivatie, assessment, interventies, wondverzorging, besmettelijkheid van het gedrag,… en het betrekken van de context (school, gezin)! Op basis van deze aanpak, hopen we – samen met de jongere en zijn context - van zelfbeschadiging naar zelfzorg te komen!

Info en inschrijven: pangg0-18.be/zomerwebinars

Pang 0-18 Zomerwebinars