Wat is de familiereflex?

  • 29 juni 2021

Familie kan pas echt van betekenis zijn als we met z’n allen de klik maken om familie als gelijkwaardige partner te zien. Wanneer hulpverleners oog hebben voor de familie en de reflex maken om hen op een familievriendelijke manier te informeren, ondersteunen en betrekken, heeft dit een grote impact. 

Er worden drie partijen bekeken: de zorggebruiker (kind, jongere, jongvolwassene, volwassene), de familie (volwassenen én kinderen) en de hulpverlener. Hoe beter de samenwerking tussen deze drie partijen, hoe meer kans op herstel.   

Meer info

Meer informatie over de familiereflex lees je hier