Herken de 4 signalen

Praten over psychische kwetsbaarheid is nog steeds een taboe in Vlaanderen. Bijna 60% van wie psychische problemen heeft, praat er niet over en zoekt geen hulp. Het is dan ook belangrijk dat we alert zijn voor signalen die aantonen dat het mogelijks niet goed gaat met iemand. Het is nog niet te laat, maar het is wel 4 voor 12.

  • Verandering in gedrag
  • Verandering in emotie
  • Zich terugtrekken
  • Zeggen dat het niet goed gaat

4 voor 12

Video's

Public Health

Het public health perspectief kijkt naar het grotere plaatje van psychische stoornissen in het geheel van de bevolking, zowel naar diegene die ziek zijn als diegene die zich gezond voelen, van de pasgeborene tot de honderdjarige.

Hoe vaak komen stoornissen voor? Wat zijn langetermijneffecten, voor het individu maar ook voor de samenleving? Hoe, waar en bij wie zoeken personen met psychische stoornissen hulp? Hoe kunnen we stoornissen vroeger detecteren en op tijd adequate hulp bieden?

De public health benadering legt sterk de nadruk op het vóórkomen (de prevalentie) en het voorkómen (de preventie) van geestelijke, gezondheidsproblemen in de samenleving.

Public health vertrekt niet van het bestaande aanbod van zorg- en welzijnsactoren, maar stelt de zorgbehoefte van zowel de individuele burger als van de globale bevolking centraal. Op die manier onderbouwt het
public health perspectief krachtig het pleidooi voor meer investeringen in geestelijke gezondheid.

De Mythes voorbij. Public health perspectief als leidraad bij hervormingen in GGZ

Video's