• Stickervel: plak de blauwe sticker op de achterkant van je voordeur. Zo weten hulpverleners dat er een Gele Doos in je koelkast zit. Plak de sticker met noodnummers op een zichtbare plaats bij je telefoon.
  • Medische fiche: daarop staan belangrijke persoonsgegevens, contactgegevens en medische gegevens.
  • Je kan ook andere documenten toevoegen (samenvatting medisch dossier, vroegtijdige zorgplanning, kopie van wilsbeschikking, …).