Webinar 'Hoe omgaan met rouw en verlies'

Datum:
Locatie: Webinar
Toevoegen aan persoonlijke kalender

Op zaterdag 14/11/2020 van 9u30 tot 12 uur geeft De HoofdZorg een webinar over ‘Hoe omgaan met rouw en verlies’ waarbij er een maximale afstemming zal gebeuren tussen theorie en praktijk.

Deze webinar geeft concrete handvaten aan cliënten waarmee deze aan de slag kunnen gaan. Daarom dat deze opleiding door de cliënt zelf kan gevolgd worden, maar ook u als eerstelijnswerker kan veel ideeën en praktische tips verzamelen om samen met de cliënt aan de slag te gaan. Indien u deze webinar als opleiding volgt, krijgt u de nodige vormingsattesten.

Inhoud voor de cliënt

We hebben allemaal onvermijdelijk te maken met verlies in ons leven: verlies van een dierbare, van werk, van gezondheid, van… Het bijbehorende verdriet kan ons overweldigen en lam slagen. Toch hebben we ook in deze perioden van rouw in ons leven mogelijkheden om de overgang te kunnen maken van leven met….naar leven zonder…. Inzicht in wat ons overkomt kan helpen, alsook vaardigheden om de veelheid van emoties te kunnen verwerken. 

Na deze workshop kun je: 

  • Vertrouwd worden met de verschillende fasen van een rouwproces
  • De taken in het rouwen herkennen en er mee aan de slag gaan 
  • Je noden en behoeften herkennen 
  • Zien welke ondersteuning je nodig hebt en waar je die kan vinden 

Kostprijs

60 euro - deels terugbetaald door de mutualiteit

Inschrijven

https://psychiatrischexpertiseteam.be/product/workshops-2-hoe-omgaan-met-rouw-en-verlies/