De Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen (VVKP) leidt momenteel een implementatieproject over insomnie met als doel de aanpak van slaapklachten en insomnie in de eerste lijn in overeenstemming te brengen met de richtlijn welke pleit voor een stapsgewijze niet-medicamenteuze aanpak. Het project zet in op deskundigheidsbevordering van eerstelijnszorgverstrekkers (o.a. huisartsen, apothekers, psychologen, verpleegkundigen, kinesitherapeuten…) door middel van een theoretische e-learning gevolgd door praktische vaardigheidstrainingen en supervisie. Ook zal er in het najaar een driedaagse opleiding cognitieve gedragstherapie voor insomnie (CGT-i) georganiseerd worden voor geconventioneerde klinisch psychologen en orthopedagogen.

Om het project succesvol te laten verlopen zoeken we momenteel naar lokale procesfacilitatoren. Procesfacilitatoren ondersteunen het implementatieproces door disseminatie van het project onder lokale zorgverstrekkers, en te helpen bij de rekrutering van supervisoren.

Daarom nodigen we de coördinatoren en andere medewerkers van eerstelijnszones uit voor een webinar van 45 minuten waarin we het project verder toelichten en de verwachtingen naar procesfacilitatoren meer concreet uitleggen. Het informatiemoment staat open voor iedereen die geïnteresseerd is in het project en de uitnodiging mag dus verspreid worden binnen het netwerk.

We voorzien hiervoor twee momenten:

  • Dinsdag 3 oktober – 12u30
  • Dinsdag 17 oktober – 19u30

De inhoud van de webinarsessies is gelijk. Inschrijven voor één van de momenten kan via deze link.

Meer info over het project vindt u hier: https://vvkp.be/dossiers/project-slaap

Voor verdere vragen kan u steeds contact opnemen.

Eva Rens – wetenschappelijk medewerker

Ellen Excelmans – projectcoördinator

dinsdag 17 oktober 2023, 19:30 - 20:30
Online training, gratis