Webinar nieuwe doorverwijzers bewegen op verwijzing

  • 30 november 2021

Misschien hoorde je al van Bewegen Op Verwijzing? Daarbij motiveert een arts zijn patiënt om meer te bewegen met een verwijsbrief naar een Bewegen Op Verwijzing-coach. Via professionele coaching en een beweegplan op maat, motiveert zo’n coach de deelnemer om te werken aan een actieve levensstijl.

Momenteel kunnen enkel artsen zo’n verwijsbrief maken. Wil jij als hulpverlener ook ondersteuning krijgen bij het motiveren van jouw patiënten om meer te bewegen? Dat willen én kunnen we, samen met jou, mogelijk maken!   

In het kader van een pilootproject kunnen wij nu, als Eerstelijnszone Noorderkempen, ervoor zorgen dat ook andere hulpverleners patiënten naar zo’n coach verwijzen via een verwijsbrief. Een gouden kans dus! De nieuwe doorverwijzers zijn apothekers, diëtisten, psychologen, kinesisten, verpleegkundigen en maatschappelijk en sociaal werkers. 

Wie komt in aanmerking? 

Er zullen wellicht heel wat patiënten baat hebben bij meer beweging. In de eerste plaats denken we aan patiënten waarvan je weet dat ze weinig bewegen en vaak lang stilzitten, maar er kan zeker een belletje gaan rinkelen in deze situaties:   

  • tijdens het intakegesprek 
  • tijdens losse gesprekken 
  • vanuit het patiëntendossier bij bepaalde aandoeningen, zoals hypertensie, cholesterol, diabetes, depressie, angst, migraine, artrose, psoriasis, … (zie ook www.bewegenbijziekte.be
  • wanneer je  merkt dat de partner als mantelzorger vereenzaamt door de langdurige zorg. Je ziet dat de fysieke capaciteiten van de mantelzorger achteruitgaan, en de mentale weerstand neemt af.  
  •  … 

Ondersteuning 

Als hulpverlener sta je er niet alleen voor! Via de verwijstool kan je makkelijk een verwijsbrief opmaken en patiënten rechtstreeks in contact brengen met de coaches uit jouw regio. Ook vind je op de website meer informatie over het project. Verder kan je lokaal bij trekker Jelke De Bruyn terecht met vragen en kan je materialen bestellen via jelkedebruyn@elznoorderkempen.be

Multidisciplinaire vorming 

Om ervoor te zorgen dat je goed voorbereid aan de slag kan, willen we je uitnodigen om deel te nemen aan een leerrijke, multidisciplinaire webinar. Je kan er kennismaken met de lokale Bewegen Op Verwijzing-coaches en ontmoet andere beroepsgroepen die aan het pilootproject deelnemen.
Na deze vorming:

  • weet je perfect waarom bewegen belangrijk is; 
  • weet je hoe je jouw cliënten het best kan doorverwijzen; 
  • weet je op welke manier je samen met de coach dezelfde cliënt kan begeleiden.

De webinar gaat door op dinsdag 7 december van 20u tot 21u.

Accreditatie voor artsen, apothekers en kinesisten is aangevraagd. 
Inschrijven kan tot 1 december.

Hopelijk kunnen we ook op jouw aanwezigheid rekenen? Want jij bepaalt welke klanten we de weg kunnen wijzen naar een actievere levensstijl!