Pionier in Europa


ELZ ZORA neemt in het najaar als pionier (!) in Europa, deel aan een pilootstudie Longkankerscreening, in samenwerking met de Universiteit Antwerpen (UA) en het Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA).

Alle zorg- en hulpverleners uit ZORA zullen tijdig betrokken en geïnformeerd worden, elk vanuit zijn/haar specifieke expertise. De belangrijkste opdracht zal er uit bestaan om de doelgroep (inwoners uit ELZ ZORA tussen 55 en 74 jaar) te informeren en te motiveren om in te gaan op hun oproepingsbrief. De brieven zullen vanaf oktober of november 2024 verstuurd worden naar de doelgroep.

Lage dosis CT-scan met grote impact


Vroegtijdige detectie van longkanker (zelfs, of net wanneer je nog geen enkel symptoom vertoont) redt heel wat levens! Door (ex-) rokende patiënten, cliënten eraan te doen herinneren hun risico-profiel in te vullen en zo nodig een kosteloze preventieve lage dosis CT-scan in te boeken, kan je een verschil maken.

Digitaal infomoment


Alle zorg- en hulpverleners zijn uitgenodigd voor een eerste digitale infomoment, dat plaats vindt op dinsdag 11 juni van 12u30 tot 13u30.

Noteer het in je agenda en maak op 11 juni gebruik van deze link om deel te nemen aan het infomoment.
dinsdag 11 juni 2024, 12:30 - 13:30
Online training, gratis