Webinar: Sociaal Werk en de Vaccinatiecampagne

Datum:
Locatie: Online via Teams
Toevoegen aan persoonlijke kalender

Over de vaccinatiecampagne leven veel vragen bij sociale professionals op het terrein. Daarom bundelt VIVEL samen met SAM vzw, het interfederaal Steunpunt tot Bestrijding van Armoede en VVSG de krachten om antwoorden te geven op deze vragen tijdens een webinar.

De vaccinatiecampagne tegen COVID-19 gaat binnenkort een nieuwe fase in. De volgende maanden start de vaccinatie van de algemene bevolking. Het is de ambitie om minstens 70 à 80 procent van de bevolking te vaccineren.

Mensen in kwetsbare posities lopen niet alleen grotere gezondheidsrisico’s tijdens de COVID-19-pandemie. Het risico bestaat dat zij ook minder goed bereikt worden tijdens de vaccinatiecampagne. Om iedereen die dat wil de kans te geven zich te laten vaccineren, is specifieke aandacht nodig om deze groepen te bereiken.

Sociale professionals hebben in dit kader een cruciale rol. Ze hebben als geen ander zicht op wat er leeft bij mensen in kwetsbare posities. Ze deden het afgelopen jaar ook ongekende inspanningen om contact te houden met de meest kwetsbaren uit de samenleving. Maar over de vaccinatiecampagne leven ook veel vragen bij sociale professionals op het terrein.

Dit webinar wil op die vragen een antwoord geven:

- Hoe zit de vaccinatiestrategie in elkaar (met oog op mensen in een kwetsbare positie)?

- Welke mogelijkheden zijn er om samen te werken op het terrein? Wat is de rol van de populatiemanagers?

- Welke rol heb je als sociale professional in het informeren van burgers/specifieke doelgroepen?

Praktisch

Voor wie? Sociale professionals

Prijs? gratis

Kanaal? Teams live evenement: klik bij aanvang op deze link.

Programma?

  • Inleidend woord: Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting. – Henk Van Hootegem

  • Vaccinatiecampagne: Wie, wanneer, waarom? & hoe verloopt dit alles praktisch? – Minister Wouter Beke/ Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid

  • ‘Fake News’: tips & tricks & hoe in gesprek treden? Waar vind je juiste informatie? – Marleen Finoulst

  • Vaccinatie van mensen in kwetsbare posities: Samenwerkingsmogelijkheden op het terrein – VIVEL/ populatiemanager aan het woord

  • Wat is de rol van sociaal werkers in de vaccinatiecampagne & hoe deze concreet vormgeven? – SAM vzw

  • Moderatie door dr. Caroline Verlinde (directeur VIVEL).

Organisatoren? VIVEL, SAM, het interfederaal Steunpunt tot bestrijding van armoede en VVSG