Webinar: Vroegtijdige zorgplanning

Datum:
Locatie: Digitaal
Toevoegen aan persoonlijke kalender

Iedereen kan ernstig ziek worden, ongeneeslijk ziek zelfs. Een ongeval kan jou ook overkomen. Weten jouw naasten wat jij belangrijk vindt als zoiets zou gebeuren? Welke keuzes zou je maken in bepaalde situaties? Daarover het gesprek aangaan, is vroegtijdige zorgplanning.
Tijdens deze webinar krijg je meer informatie over hoe je een gesprek aangaat over vroegtijdige zorgplanning. Je krijgt antwoorden op vragen zoals ‘Hoe zit de wetgeving in elkaar?’ en ‘Wie kan mij bijstaan als ik mezelf niet meer voldoende kan uitdrukken?’ Ook het praktische luik van formulieren en documenten komt aan bod.

 

CM-Gezondheidsacademie