Wegwijs in de geestelijke gezondheidszorg

Meer informatie

Als zorgverlener (huisartsen, psychologen, diëtisten, kinesisten, verpleegkundigen, …) of welzijnswerker (sociale diensten, maatschappelijk werkers, (context)begeleiders, …) kom je vaak in contact met patiënten of cliënten met psychologische zorg- en ondersteuningsnoden. Gepaste hulp of ondersteuning vinden is geen eenvoudige opdracht.

  • Wat kan ik als zorgverlener of welzijnsmedewerker zelf doen en wanneer verwijs ik door?
  • Naar welk aanbod kan ik doorverwijzen?
  • Kan ik ergens terecht als ik niet weet naar waar ik best doorverwijs?

Op deze vragen proberen we tijdens de webinar een antwoord te geven. De focus van deze webinar ligt op het ambulante aanbod voor zowel kinderen, jongeren en volwassenen.

Presentatie

Herbekijken?

Video's