Naar aanleiding van 15 juni, de Internationale Dag tegen Ouderenmis(be)handeling, organiseert het Vlaams Ondersteuningscentrum Ouderenmis(be)handeling (VLOCO) een webinarreeks over …. ouderenmis(be)handeling.
De Wereldgezondheidsorganisatie stelt dat bijna 1 op 6 van de ouderen slachtoffer is van één of andere vormen van geweld. Dit zijn hoge cijfers, dus het thema onder de aandacht brengen, blijft broodnodig. Daarom organiseert VLOCO twee bijscholingsmomenten voor professionelen.

12 juni 2023 - Ouderenmis(be)handeling: inleiding
Het thema ouderenmis(be)handeling is anno 2023 nog steeds een onderbelichte problematiek waar heel wat professionals niet zo veel over weten.

Daarom organiseert VLOCO een webinar waarbij we het thema “ouderenmis(be)handeling inleiden: wat is het, hoe vaak komt het voor, welke vormen geweld zijn er, wat zijn de risicofactoren, enz.?
Maar ook: hoe kan je als professional aan de slag met de signalen, hoe pak je het aan, waar kan of moet je op letten, hoe werkt het RITI, het risico-taxatie-instrument voor ouderenmis(beh)handeling, enz.?

Deze webinar kan je apart volgen, maar het legt ook de basis voor de webinar op 13 juni 2023 over beroepsgeheim.

PRAKTISCH

Datum: 12 juni 2023
Duur: 9u30 – 13u
Sprekers: Lily De Clercq, stafmedewerker VLOCO
Marc Koninckx, geriatrisch verpleegkundige en OMB-expert
Kostprijs: € 50/dagdeel/deelnemer
inclusief e-book “Ouderenmis(be)handeling: praat erover!”
Inschrijven: inschrijven kan tot en met 7 juni. Jouw inschrijving is definitief na storting van de deelnameprijs op rekening BE16 0688 9752 6374 op naam van CAW Oost-Vlaanderen met vermelding van ‘naam deelnemer – webinars juni 2023’.


Schrijf je nu in voor deze webinar

13 juni 2023 - Ouderenmis(be)handeling: geheimhoudingsplicht

Op 13 juni 2023 zoomen we in op de inhoud van diverse geheimhoudingsplichten zoals de discretieplicht en het (medisch) beroepsgeheim.
Welke uitzonderingen maken het mogelijk om vertrouwelijke informatie van (onbekwame) patiënten en cliënten te delen met derden? Er wordt bv. stilgestaan bij de noodtoestand, de meldingsplicht, de uitwisseling van vertrouwelijke informatie in het kader van het gedeeld beroepsgeheim, … als mogelijke uitzonderingen.
Deze webinar kan je apart volgen los van de webinar op 12 juni indien je reeds vertrouwd bent met de definitie van ouderenmis(be)handeling, prevalentie, risicofactoren enz.

PRAKTISCH

Datum: 13 juni 2023
Duur: 9u30 – 12u30
Spreker: Nele Desmet, juriste tZitemzo
Kostprijs: € 50/dagdeel/deelnemer
inclusief e-book “Ouderenmis(be)handeling: praat erover!”
Inschrijven: inschrijven kan tot en met 7 juni. Jouw inschrijving is definitief na storting van de deelnameprijs op rekening BE16 0688 9752 6374 op naam van CAW Oost-Vlaanderen met vermelding van ‘naam deelnemer – webinars juni 2023’.

Schrijf je nu in voor deze webinarOrganisatie: CAW
maandag 12 juni 2023, 9:30 - 13:00
dinsdag 13 juni 2023, 9:30 - 12:30
Online training, 50 euro