Week van de dementie

  • 21 september 2020

“Samen naar een dementievriendelijke samenleving”

Buttonactie Overleg Platform Dementie van Eerstelijnszone Dender

“Vergeet me niet” luidt het op de verscheidene buttons gedragen door de vele leden van het Overleg Platform Dementie. In deze periode van werelddag dementie (21 september) willen zij samen naar buitenkomen met deze boodschap. Want dementie is nog altijd een thema dat meer aandacht verdient. Het maakt mensen nl. heel kwetsbaar, waardoor zij steeds minder deelnemen aan de samenleving en op de zijlijn komen te staan.

“1 boodschap: dementievriendelijke samenleving en vergeet me niet”

Het “Overlegplatform dementie Dendermonde” is een groep van organisaties in de professionele hulpverlening (Woonzorgcentra, ziekenhuis, mutualiteit, lokaal dienstencentrum, thuisverpleging, gezinszorg,…) die regelmatig samen komen en afstemmen over hun dementiezorg binnen de eerstelijnszone Dender (Berlare, Zele, Hamme, Dendermonde, Lebbeke en Buggenhout). Als 1 groep willen ze dit jaar met deze buttonactie dementievriendelijkheid verder verspreiden.

1 boodschap “Dementievriendelijke samenleving en vergeet me niet” is waar zij vanuit al hun verschillende verhalen en ervaringen samen voor staan. Ze vertellen dan ook allemaal hun persoonlijk verhaal over dementie. Wil je kennismaken met hen? Dan kan je hun verhalen nalezen op de website www.dementie.be/meander/buttonactie-eerstelijnszone-Dender. Doorheen al hun verhalen zal je de button als rode draad zien terugkeren. Een gedragen boodschap die weerklinkt over het gehele gebied van Eerstelijnszone Dender.

“Hoe wij met hen omgaan en naar hen kijken maakt een wereld van verschil”

Dementie is weldegelijk een thema dat veel mensen raakt. Uit recente cijfers (2018, www.gemeentekaart.be) is te lezen dat er in Vlaanderen ongeveer 132000 mensen met dementie zijn, voor de eerstelijnszone Dender zijn dat er ongeveer 2722. Dit cijfer blijft helaas niet stil staan. Sterker nog tegen 2035 mogen we een stijging verwachten van 42%. Bijna het dubbele dus. De noden voor geschikte en weloverwogen dementiezorg zullen dus alleen maar stijgen. Toch is er meer nodig dan alleen zorg. Dat merkten we reeds in de recente maanden van de coronacrisis. Mensen hebben ook erkenning nodig, zodat ze zich opnieuw thuis kunnen voelen in de maatschappij. Hoe wij met hen omgaan en naar hen kijken maakt een wereld van verschil. Dat is dementievriendelijkheid!

Personen met dementie ervaren heel wat beperkingen. Gaande van ouderdomskwalen klachten (vaak chronisch en fysiek), steeds erger wordende cognitieve problemen (desoriëntatie, geheugen, taal, aandacht, plannen) tot gedragsveranderingen (stemmingswisselingen, depressie,...) Een echte dreiging voor je maatschappelijk leven. Gesprekken, hobby’s, vriendschappen, een job uitoefenen, uitstappen naar de winkel of etentjes,… het brokkelt steeds verder af tot dat niets lijkt over te blijven.

“Mensen met dementie een hart onder de riem steken"

Partners dementieToch kan het ook anders. Uit vele ervaringen van mantelzorgers en professionele hulpverleners merken we dat mensen met dementie in elke fase van hun proces nog over bepaalde mogelijkheden beschikken. Laten we hen dit kansen geven. Zoals naar de winkel gaan met een boodschappenlijst waar begripvolle winkeliers helpen, een kaartje gaan leggen in de kaartenclub zonder telkens op de fouten gewezen te worden, een oude bekende tegenkomen op een wandeling met je partner waar er niet over je heen gepraat wordt,… Daarom engageren meer dan 1100 zorgprofessionals uit Eerstelijns zone Dender zich, om in de week van dementie (beginnend op 21 september) de button op te spelden en deze boodschap uit te dragen. Met het symbool van het vergeet-me-niet bloempje en een oproep tot een dementievriendelijke samenleving willen zij mensen met dementie een hart onder de riem steken en meer aandacht vragen voor hen.

Auteur: Charlotte Vermeir, Expertisecentrum dementie Meander i.o.v. OPD Dendermonde

Contact: Charlotte Vermeir, coordinator ECD Meander, charlotte.vermeir@dementie.be, 052 26 28 23

Bronnen: