Week van de Valpreventie

  • 19 april 2021

10de week van de Valpreventie

Vallen is een veel voorkomend probleem bij ouderen. Ongeveer één op drie 65-plussers komt minstens eenmaal per jaar ten val. Van de thuiswonende ouderen valt 33% jaarlijks en bij de ouderen in een woonzorgcentrum komt jaarlijks meer dan 50% minstens één keer ten val. Een val kan ernstige gevolgen hebben. Hoewel vaak gedacht wordt dat vallen hoort bij het ouder worden, kunnen veel vallen voorkomen worden als de onderliggende risicofactoren worden aangepakt. Enkele van deze risicofactoren zijn:

  • ‘verminderd evenwicht, spierkracht en mobiliteit’
  • ‘ongezonde voeding’
  • ‘onveilige omgeving’
  • ‘onaangepast schoeisel’

Tijdens de Week van de Valpreventie, die doorgaat van 19 tot en met 25 april 2021, wordt val- en fractuurpreventie in de kijker geplaatst.

Meer informatie en de overige risicofactoren kan u terugvinden op onze website www.valpreventie.be