Wekelijkse update COVID-19 / ELZ Regio Aalst

UPDATE 26/11/2020

Graag informeren wij u over de lopende verdeling van een strategische voorraad persoonlijk beschermingsmateriaal voor de ambulante zorg. Deze verdeling wordt georganiseerd in samenwerking met Rode Kruis Vlaanderen en la Croix-Rouge de Belgique.

 

UPDATE 13/11/2020

In het parlement werd een wetsvoorstel ingediend om het makkelijker te maken voor studenten om in de zorg en in het onderwijs bij te springen. Wat verandert er precies? Voor wie geldt de maatregel? En welke procedure moet er gevolgd worden? Je leest het hier.

UPDATE 12/11/2020

Aanbod 'Advies en Coaching' (Netwerk ADS GGZ) in de kijker: https://www.ggzads.be/wie-zorgt-voor-onze-zorgverleners 

De coronacrisis kan een impact hebben op de psyche, niet het minst bij degenen die deze dagen in de 'frontlinie' staan. Een goede psychologische bijstand voor zorgverleners is daarom een absolute prioriteit. 

UPDATE 4/11/2020

De coronacrisis zorgde ervoor dat enkele maatschappelijke noden extra zichtbaar werden. Vanuit Vlaanderen kreeg Aalst extra middelen ter beschikking om lokale uitdagingen op vlak van armoede in navolging van de coronacrisis aan te pakken. 

De stad Aalst lanceert een lokale projectoproep. Ze zijn op zoek naar een partner die één van volgende opdrachten kan uitvoeren in het kader van het lokaal sociaal beleid:

  1. Aanpak en uitwerken draaiboek ter bestrijding van eenzaamheid ten gevolge van de coronacrisis. 
  2. Aanpak en uitwerken draaiboek om schoolachterstand bij kinderen en jongeren onder meer ten gevolge van de coronacrisis weg te werken en schoolse betrokkenheid te bevorderen.

Doe hier mee met de projectoproep.

UPDATE 2/11/2020

Noodopvang voor kinderen in quarantaine van zorgpersoneel

UPDATE 30/10/2020

Vrijwilligers zoeken via het Rode Kruis of vrijwilligersplatformen

Informatie over de manier waarop wij crisisvrijwilligers inzetten is te vinden op: https://www.rodekruis.be/wat-kan-jij-doen/word-vrijwilliger/wat-kan-je-doen/crisisvrijwilliger/

Een woonzorgcentrum of welzijnsorganisatie kan de concrete aanvraag indienen via deze link: https://www.rodekruis.be/wat-kan-jij-doen/word-vrijwilliger/wat-kan-je-doen/crisisvrijwilliger/hulpaanvragen/

Vervolgens gaan zij de aanvraag verwerken, en krijgt de voorziening toegang tot het platform dat hulpvragers en vrijwilligers met elkaar in contact brengt.

Andere interessante kanalen:

www.vrijwilligerswerk.be

www.helpdehelpers.be

https://www.vdab.be/helpindezorg 

 

UPDATE 29/10/2020

Heropstart provinciale 0800 COVID-19 cohortzorglijn

Ons land wordt opnieuw erg getroffen door het COVID-19 virus en stelt de zorgsector alweer voor grote uitdagingen. Naast de ziekenhuizen, woonzorgcentra en tal van andere voorzieningen kent ook de thuiszorg terug een stijging van het aantal COVID-19 patiënten.

De diensten voor gezinszorg, de thuisverpleging en het agentschap Zorg en Gezondheid starten daarom cohortzorg in de thuissituatie terug op vanaf 30 oktober 2020. De COVID-19 patiëntenstroom zal opnieuw opgevangen worden in gescheiden cohortzorg teams, waarbij een vaste equipe verzorgenden en een vaste equipe thuisverpleegkundigen exclusief instaan voor de zorg en ondersteuning bij personen die besmet zijn met COVID-19 of door de huisarts als potentieel besmet beschouwd worden. Meer informatie vindt u eveneens op de website van Zorg en Gezondheid

Vanaf 30 oktober 2020 moeten nieuwe (vermoedelijk) COVID-19 positieve patiënten die gezinszorg of thuisverpleging nodig hebben, aangemeld worden via een provinciaal 0800-nummer. Dit nummer is 24u op 24, 7 dagen op 7 bereikbaar voor zorgverleners en voorzieningen. Aanmeldingen via dit nummer zullen geregistreerd worden en vervolgens doorgegeven aan de coördinatoren van de lokale cohortteams. Zij zorgen op hun beurt voor een uitgebreide intake en planning van de zorg.

Dit nummer wordt ook opnieuw open gesteld voor zorgvoorzieningen met ondersteuningsnoden. De geïntegreerde provinciale cohortzorgcoördinator zal de vraag beluisteren en in eerste instantie aan vraagverheldering doen. Vervolgens zal hij/zij de mogelijkheden bekijken om een team uit de gezinszorg en/of thuisverpleging ter plaatse te sturen.

Daarnaast staan de COVID-19 teams van de lokale zorgraden ook klaar om essentiële zorg te faciliteren. Zorgvoorzieningen kunnen hun nood aan ondersteuning ook via hen bekend maken. Meer informatie over de rol van de zorgraden in het kader van COVID-19 vindt hier.

0800-nummer COVID-19 cohortzorglijn voor Oost-Vlaanderen: 0800 11 832

Tenslotte bezorgen we u graag een overzichtelijk schema met mogelijkheden tot oplossingen voor voorzieningen bij gebrek aan personeel. Het cascadedocument werd goedgekeurd op de taskforce COVID-19 Zorg en kan ter ondersteuning gebruikt worden in alle zorg- en welzijnsvoorzieningen indien men dit nuttig acht.

 

UPDATE 28/10/2020

Verlenging van het project 'digitale ondersteuning voor kwetsbare gezinnen'

Vraag je gratis internet TelenetWifree aan via je lokale OCMW.

 

UPDATE 27/10/2020

Vragen rond de tekorten aan verpleegkundig- of zorgpersoneel kunnen gesteld worden op het algemene nummer van het Consortium COVID-19 Oost-Vlaanderen (een samenwerking tussen o.a. diensten thuiszorg en verpleegkundigen in de eerste lijn).

Contact nemen kan via het algemeen nummer: 0800 11 832

 

UPDATE 26/10/2020

FOD Volksgezondheid kreeg deze week veel vragen rond isolatie en quarantaine.

Wanneer moet ik me laten testen? Wanneer in quarantaine gaan? Wat is het verschil met isolatie? Hieronder een mooi overzicht:

 

Isolatie of quarantaine

 

UPDATE 23/10/2020

Waar kan ik alle overheidsmaatregelen inzake COVID-19 overzichtelijk terugvinden?

  • Alle meest up to date maatregelen op een rij via deze link
  • Al het laatste nieuws rond COVID-19 via deze link

 

UPDATE 15/10/2020

Waar vind ik de meest actuele cijfers (besmettingen, ...) per stad of gemeente terug?

Sciensano zet een tool online die de aanwezigheid van COVID-19 op gemeentelijk niveau weergeeft. Op deze website kan iedereen op lokaal niveau bijhouden in welke mate het coronavirus aanwezig is.

 

UPDATE 7/10/2020

Wat is de Corona-app en hoe kan ik hem downloaden?

De app helpt ons om elkaar te beschermen en de verspreiding van het coronavirus (COVID-19) te vertragen. Coronalert maakt gebruik van technologie om de contactopsporing in België te versnellen. Download de app via deze link.