Welzijn binnen ELZ Kemp en Duin in coronatijden

Sensibilisering covid

Overzicht GGZ voor patiënten in Limburg in Coronatijden
De Limburgse netwerkcoördinatoren GGZ namen het initiatief om een overzicht te creëren van afspraken en het zorgaanbod in Limburg, vanaf nu te vinden op www.ggzlimburg.be.

Bekijk hier het overzicht
 

Zelfstandig psychologen in Corona tijden
Naast alle zorg voor de lichamelijke gezondheid, is het ook nodig aandacht te hebben voor de mentale gezondheid. De psychologen in onze regio's zetten zich maximaal in om een zorgcontinuïteit te garanderen binnen de beperkingen die werden opgelegd. Zorgverleners mogen patiënten zeker aansporen om in contact te blijven met hun psycholoog.

In deze vreemde tijden van quarantaine, beperkt sociaal contact en intense berichtgeving hebben sommige mensen nood om het hele Corona-gebeuren emotioneel te plaatsen. De psychologen uit de regio hebben voor deze mensen capaciteit vrijgemaakt zodat zij zonder wachtlijst, kortdurend, online geholpen worden. Online consultaties zijn op dit moment de norm om veilig verder te werken. Het is eerst soms wat vreemd, maar de ervaring leert dat zorgvragers zeer vlug mee in het gesprek zitten. Consultaties kunnen per telefoon, videotelefoon of via een beveiligd online platform zoals Zoom of Whereby.
Er kunnen enkel fysieke consultaties zijn als er geen online mogelijkheid is én de opstart of continuïteit van de begeleiding noodzakelijk is én de algemeen opgelegde gezondheidsmaatregelen in de praktijk kunnen nageleefd worden. Niet alle praktijken zijn momenteel fysiek bereikbaar.

Check in de bijgevoegde lijst wie momenteel als zelfstandige nog actief is binnen Kemp en Duin!

Voor een profielbeschrijving van elke geregistreerde klinisch psycholoog verwijzen we naar de website van de beroepsvereniging VVKP in haar zoekfunctie 'zoek-psycholoog'.  Daar worden alle aangesloten psychologen van Kemp en Duin ook opgelijst https://www.vvkp.be/zoek-psycholoog.

Aanbod CAW
Het CAW blijft ook bereikbaar:
CAW

Meer info in deze brief in bijlage.
 

Als hulpverlener zelf last van angstklachten of emotionele uitputting in deze tijden?
Vele hulpverleners hebben te kampen met psychische problemen in deze periode. De Limburgse CGG's willen psychische ondersteuning bieden aan hulpverleners die in deze tijden vaak angstklachten of emotionele uitputting vertonen. Dit kan via centraal nummer 089/329777.
Uiteraard kan je ook nog altijd terecht bij een zelfstandig psycholoog bij jou in de buurt!

Meer info aanbod Limburgse CGG's
 

Melden van precaire thuissituaties, waar meer sociale omkadering vereist is.
Heeft je patiënt veel extra thuiszorg nodig? Licht de casus dan toe aan een maatschappelijk werker en zij nemen het verder op. Belangrijk is om de contactgegevens en de nodige hulp goed te communiceren. Bij acute nood krijg je de dag zelf of de dag nadien nog feedback. 

Het centraal meldnummer voor precaire thuissituaties Kemp & Duin is 089/65 57 57, bereikbaar tussen 13u en 17u. Dit nummer is zowel van toepassing voor covid19 als niet-covid19 patiënten.