Werelddag van verzet tegen armoede

  • 13 oktober 2020

Op zaterdag 17 oktober is het ‘Werelddag van verzet tegen armoede’. Een belangrijke dag om aandacht te vragen voor de vele mensen die dag in dag uit strijden tegen armoede.

Armoede is geen ver-van-mijn-bed-show.  Steeds meer gezinnen leven in kansarmoede. Mensen moeten rondkomen met een inkomen dat lager ligt dan de armoedegrens. Anderzijds mag ongelijkheid en armoede niet gereduceerd worden tot het financiële aspect. Kansarmoede vertaalt zich ook naar slechtere huisvesting, sociale en culturele uitsluiting, ongelijke toegang tot gezondheidszorg, enzovoort. 17 oktober is dus een belangrijke dag om deze problematiek onder de aandacht te brengen en op de agenda te plaatsen.

Witte lakens

Jaarlijks hangen we op 17 oktober witte, geknoopte lakens – het symbool van verzet tegen armoede – uit het raam. Ook dit jaar willen we zowel diensten, handelaars, lokale besturen, … als de brede bevolking aansporen om zaterdag 17 oktober hun gebouwen of huizen te voorzien van witte, geknoopte lakens om ‘de strijd tegen armoede aan te knopen’. Deze witte lakens staan symbool als ‘ontsnapping uit de armoede’. Het laken uit het raam verbeeldt de ontsnapping, de knoop erin verwijst naar het aanbinden van de strijd tegen armoede.

Lokale acties

 

Dendermonde

armoedeSamen met het ‘Netwerk tegen armoede’ zocht het lokaal bestuur van Dendermonde naar een alternatief voor het traditionele soepmoment dat dit jaar wegens corona niet kan doorgaan. Uiteindelijk koos men voor een sensibiliseringscampagne door middel van zes verschillende bierkaartjes. Op de voorkant van het kaartje staat een uitspraak, op de achterkant wordt deze uitspraak weerlegd of gekaderd.

armoede

Deze kaartjes zullen breed verspreid worden in de stad om het thema aan te kaarten bij de burgers en het bespreekbaar te maken. Er bestaan ontzettend veel vooroordelen en uitspraken over mensen in armoede, vaak uit onwetendheid. Wij zijn ons er van bewust dat sommige vooroordelen shockerend zijn, maar net daardoor trachten we de dialoog extra leven in te blazen.

Meer info

Hamme

Het OCMW van Hamme plant op 14 oktober een inzamelactie ten voordele van gezinnen die het moeilijk hebben. Wat zamelen we in?

  • luiers en verzorgingsproducten
  • schoolmateriaal
  • niet-bederfbare voeding (met houdbaarheidsdatum van minstens 6 maanden)

Wil je iets schenken? Dat kan op 14 oktober tussen 9.30 u. en 12.00 u. in SOC 't Verhoog (Hoogstraat 20 - 9220 Hamme).

Meer info