Werk jij als huisarts met 'medication review'? Neem dan deel aan de enquête!

  • 23 juli 2021

Twee masterstudenten farmaceutische zorg aan de Universiteit Antwerpen zijn dringend op zoek naar huisartsen die hun standpunt omtrent het onderwerp medication review willen meegeven in een enquête.

Waarom?

Medication review ofwel medicatienazicht is een nieuw concept dat alreeds wordt toegepast in het buitenland waarbij een goede interdisciplinaire samenwerking tussen de verscheidene zorgverleners een belangrijke rol speelt.

De bekomen resultaten van de enquête zijn een belangrijk onderdeel van ons onderzoek om op deze manier de opportuniteiten en struikelblokken van een medication review bloot te leggen en eventueel op te lossen.

Een groot aantal responsen is nodig voor een representatief onderzoek. Hiermee hopen we een medication review in de toekomst te kunnen toepassen in het belang van de patiënt om zo een optimale interdisciplinaire zorgverlening te kunnen toepassen.  

Geïnteresseerd?

Deze enquête bestaat uit een aantal meerkeuze- en rangschikvragen en duurt maximaal 10 minuten. 

Vul de enquête dan in voor 20 augustus!