Werkatelier ELPF 65+

Er zijn al heel wat mooie initiatieven opgestart in de regio, die nog steeds extra partners kunnen gebruiken, waaronder het project 'Eerstelijnspsychologische functie voor 65-plussers'.

 

65-plussers woonachtig in ELZ Scheldekracht kunnen sinds 1 augustus 2019 bij een eerstelijnspsycholoog terecht voor laagdrempelige en toegankelijke psychologische hulp. Binnen dit werkatelier (voorheen ‘lerend netwerk ELPF’) willen we ook ruimer inzetten op het uitbouwen van de samenwerking tussen de betrokken partners in ELZ Scheldekracht op vlak van geestelijke gezondheidszorg. Dit past volledig binnen de doelstelling “ELZ Scheldekracht draagt bij aan de uitbouw van laagdrempelige en toegankelijke psychologische hulp in de regio en het verbinden van initiatieven terzake.”

 

Meer info? Contacteer ons via info@elzscheldekracht.be

Het werkatelier ELPF 65+ is er gekomen n.a.v. de oproep voor het indienen van projecten voor de organisatie van een eerstelijnspsychologische functie (ELPF) voor ouderen. Het ingediende project vanuit de eerstelijnszone Scheldekracht werd geselecteerd. 

Oude man