Werkatelier MDO

Er werd nog geen werkatelier opgestart rond het thema MDO.

Wat is een multidisciplinair overleg (MDO)?

Ingevolge de door de Vlaamse Regering goedgekeurde reorganisatie van de eerstelijnszorg kan het multidisciplinair overleg in de toekomst anders georganiseerd worden. Hieronder wordt beschreven hoe het MDO vandaag verloopt.

Een multidisciplinair overleg (MDO) is een overleg als zorgteam rond een persoon met een zorgvraag. De aanwezigheid van de persoon met een zorgvraag en/of zijn mantelzorger biedt meerwaarde. Je kan, indien het MDO voldoet aan bepaalde criteria, als zorg- en hulpverlener een vergoeding krijgen voor deelname aan zo’n overleg

In Scheldekracht

Vind meer info over MDO op de website van SEL Zorgregio Gent vzw.

Multidisciplinair Overleg Gent
Deel-SEL Gent bracht een handige folder uit over het Multidisciplinair Overleg