Werkateliers buurtgerichte zorg

In de eerstelijnszone is continuïteit van zorg een gedeelde verantwoordelijkheid. Als zorg- of hulpverlener vul je anderen aan in functie van de zorgdoelen van de persoon met een zorgnood. Eerstelijszone Scheldekracht zet in op buurtgerichte zorg. Dat is een actieve samenwerking tussen professionele, vrijwillige en informele zorg in de buurt.

 

Er zijn momenteel nog geen werkateliers rond dit thema opgestart.