Werkgroep beleidsplanning

De Vlaamse Overheid verlangt dat er Eerstelijnszone Gent een beleidsplan opmaakt voor de jaren 2020-2021. Deze werkgroep doet voorstellen om tot een beleidsplan te komen. Vervolgens worden deze voorgelegd aan de Zorgraad