Actiegroep dataverzameling ELZ Gent

Zonder cijfergegevens, kan je de evolutie en de impact van de hervorming binnen de eerstelijnszones niet meten... Daarom engageert actiegroep dataverzameling zich om een eerste 'foto' van ELZ Gent te maken. De trekker is Jan De Maeseneer, professor emeritus huisartsgeneeskunde en voorzitter van de Gentse Gezondheidsraad. Wil je je steentje bijdragen aan deze actiegroep? Contacteer dan Jan!