Actiegroep dataverzameling ELZ Gent

Zonder goede indicatoren kan je de evolutie en de impact van de hervorming binnen de eerstelijnszones niet meten... Daarom engageert de actiegroep dataverzameling zich om te brainstormen over welke cijfers/performantieindicatoren we nodig hebben om de impact van de eerstelijnszone te meten, welke cijfers beschikbaar zijn en welke we nodig zouden hebben. De bedoeling is om zo een eerste 'foto' (nulmeting) van ELZ Gent te maken en te kunnen signaleren naar Vlaanderen (VIVEL) welke basisset van indicatoren best beschikbaar gesteld wordt.  

De trekker is Jan De Maeseneer, professor emeritus huisartsgeneeskunde en voorzitter van de Gentse Gezondheidsraad. Wil je je steentje bijdragen aan deze actiegroep? Contacteer dan Jan!

De eerste werkgroep zal samenkomen op 13 mei om 12u in AC Portus, lokaal 02.23 (2e verdieping), Keizer Karelstraat 1, 9000 Gent.