Actiegroep doelgerichte zorg ELZ Gent

Doelgerichte zorg betekent de shift maken van vraag- en aanbodgestuurde zorg naar zorg die vertrekt van de persoon met een zorgnood en wat die graag wil bereiken. Dat klinkt eenvoudig, maar dat is het niet: als professionals zijn we immers opgeleid om zo goed mogelijk zorg te leveren aan de hand van medische richtlijnen of sociale protocollen. Gelukkig zijn er in de Gentse regio al verschillende experimenten rond doelgerichte zorg. De actiegroep doelgerichte zorg wil in 2019 verschillende zaken realiseren:

  • alle expertise rond doelgerichte zorg in Gent samenbrengen en uitwisseling bevorderen
  • een thematisch veranderforum organiseren rond doelgerichte zorg zodat kennis verder gedeeld wordt
  • een aanzet tot interprofessionele training leveren voor heel Gent

Trekkers van deze actiegroep zijn Pauline Boeckxstaens (huisarts en onderzoeker UGent) en Michiel Van Lysebetten (medewerker LMN Regio Gent en onderzoeker UGent).

Iedereen is welkom om aan te sluiten bij deze actiegroep! Heb je expertise binnen je organisatie of ben je geïnteresseerd? Neem dan contact met ons op.