Werkgroep doelgerichte zorg ELZ Gent

Doelgerichte zorg betekent de shift maken van vraag- en aanbodgestuurde zorg naar zorg die vertrekt van de persoon met een zorgnood en wat die graag wil bereiken. Dat klinkt eenvoudig, maar dat is het niet: als professionals zijn we immers opgeleid om zo goed mogelijk zorg te leveren aan de hand van medische richtlijnen of sociale protocollen. Gelukkig zijn er in de Gentse regio al verschillende experimenten rond doelgerichte zorg. De werkgroep doelgerichte zorg bundelt deze experimenten en kijkt welke acties er rond doelgerichte zorg genomen kunnen worden (training, infomoment,...)

Trekkers van deze actiegroep zijn Pauline Boeckxstaens (huisarts en onderzoeker UGent) en Michiel Van Lysebetten (medewerker LMN Regio Gent en onderzoeker UGent).

Iedereen is welkom om aan te sluiten bij deze werkgroep. Heb je expertise binnen je organisatie of ben je geïnteresseerd? Neem dan contact met ons op.