Werkgroep Gezondheid - ZSP

Gezondheidsbevorderende initiatieven in Eerstelijnszone Noorderkempen

 1. Professioneel evenwicht
  Een tweeluik bestaande uit een studiedag voor werkgevers en voor werknemers waar de onderwerpen burnout en veerkracht worden belicht
   

 2. Zwangerschap en geboorte
  Richtlijnen rond zwangerschap en geboorte. Voornamelijk gericht op laagrisicozwangerschappen, risicozwangerschap en gezinnen in kwetsbare situaties
   

 3. Gezonde levensstijl
  Een regionaal sensibiliseringsinitiatief rond gezonde levensstijl voor alle leeftijdscategoriën
   

 4. Verslavingspreventie
  beleidsmatig aan de slag met laagdrempelige acties rond verslavingspreventie en mentaal welbevinden
   

 5. Chronische zorg
  Preventie en laagdrempelige gezondheidsinitiatieven voor de chronische patiënt en hun omgeving
   

 6. Bewegen telt
  Een regionaal bewustwordingscampagne rond bewegen voor alle leeftijdscategoriën

 

Roadmap werkgroep gezondheid ZSP.png

Professioneel evenwicht

Zwangerschap en geboorte

Gezonde levensstijl

Je goed in je vel voelen, hoe kan je daar actief mee bezig zijn?

Het is meer dan gezond eten en sporten. Het is de juiste balans tussen verschillende aspecten van je leven die zorgt voor een gezonde leefstijl.

Om deze thema’s onder de aandacht te brengen, slaan de gemeenten Brasschaat, Essen, Kalmthout, Kapellen en Wuustwezel de handen in elkaar. Via ‘Samen Zorgkrachtig’ zullen we tal van acties in de loop van 2021 uitwerken voor iedereen die in deze regio woont , werkt en naar school gaat. We geven je tips en inspiratie hoe je zelf gezond in je leven kan blijven staan.

Verslavingspreventie en mentaal welbevinden

Als eerstelijnszone Noorderkempen willen we door in te zetten op preventie op maat, in dialoog met de doelgroep, het mentaal welbevinden van elke bewoner versterken en er toe bijdragen dat problemen ten gevolge van gebruik van tabak, alcohol en andere drugs, gamen en gokken kunnen worden voorkomen, beperkt, en/of verholpen. We streven ernaar dit waar te maken voor elke bewoner in onze regio, waarbij onze aandacht specifiek uitgaat naar kwetsbare doelgroepen. We zetten in op een intergemeentelijke werking, met oog voor de lokale eigenheid en noden binnen onze lokale besturen. ​  

Contactinfo

Hebt u vragen over deze pagina of ontbreekt er bepaalde informatie? 
U kunt dit steeds doorgeven via volgend e-mailadres: jelkedebruyn@elznoorderkempen.be