Eerstelijnszone Oostende-Bredene en de conventie psychologische zorg willen inzetten op betere afstemming.

Zo willen we er mee voor zorgen dat het duidelijk wordt wie waar terecht kan, voor de juiste zorg op het juiste moment.

Om dit te realiseren kiezen we ervoor om een flowchart op te maken met een duidelijke afbakening tussen Eerstelijn en gespecialiseerde zorg.

Stappenplan:

 • Stap 1: In kaart brengen van het huidig lokaal aanbod en hiaten => 19/06 – lokale partners overheen sectoren werden uitgenodigd.
 • Stap 2: Opmaak van een lokale flowchart in werkgroepen.
 • Stap 3: Netwerkmoment / bekendmaking flowchart
 • Stap 4: Georganiseerde casustafels vóór en dóór de veldwerkers

Concreet:

Het ontwikkelen van een flowchart voor alle leeftijdsgroepen is te complex. De keuze werd gemaakt om te starten met de transitieleeftijd (van 15 jaar tot 23 jaar).
Om dit te realiseren, gaan we aan de slag met kleine werkgroepen die specifieke kennis hebben over deze doelgroep.

We nodigen graag volgende partners uit voor deze werkgroep:

 • GGZ diensten: CGG, PAAZ, Psychiatrisch Expertise Team, Crosslink, WINGG, Eerstelijnspsychologen, …
 • Opgroeien: OverKop huis, Ondersteunigscentra Jeugdhulp, 1Gezin1Plan, Contextuele begeleidingsdiensten, Begeleidingscentra, …
 • VAPH-sector: diensten thuisbegeleiding, mobiele teams, MFC’s, Dienst Ondersteuningsplan, …
 • Lokaal bestuur: Sociaal Huis, Rechtenverkenning, Lokaal jeugdbeleid, …
 • Welzijn: CAW, JAC, Ervaringsdeskundigen, Geïntegreerd Breed Onthaal, …
 • Gezondheid: huisartsen, logopedisten, diëtisten, Zeepreventorium, …
 • Onderwijs: brugfiguren secundair onderwijs, Centra Leerlingenbegeleiding, onderwijsexperts, …

Wanneer?

De werkgroep komt samen op 21/11 en 11/01, telkens van 10u tot 12.30u. Aansluitend voorzien we een broodjeslunch.

Het is belangrijk dat je op beide momenten aanwezig kunt zijn, aangezien we tijdens het tweede moment verder zullen werken op wat we tijdens het eerste moment hebben besproken.

dinsdag 21 november 2023, 10:00 - 12:30
donderdag 11 januari 2024, 10:00 - 12:30