Wat is het?

Het overlegplatform dementie (OPD) is een open en pluralistisch overlegorgaan dat openstaat voor alle zorg- en welzijnsaanbieders (zelfstandigen, organisaties en intra- en extramurale voorzieningen) die werken met en voor personen met dementie en hun omgeving met als doel de kwaliteit van zorg en begeleiding binnen de Eerstelijnszone blijvend aan te scherpen.

Organisaties die er deel van uitmaken zijn onder meer: woonzorgcentra, lokale besturen, ocmw's, thuiszorgorganisaties, thuisverpleging, mutualiteiten, huisartsenkring, lokale dienstencentra, netwerk palliatieve zorg, ziekenhuis, Centrum voor Geestelijk Gezondheidszorg, Expertisecentrum Dementie Meander, Eerstelijnszone Dender

Doelstellingen

Het OPD brengt zorg- en welzijnsverleners binnen ELZ samen rond dementie om:

- De noden en behoeften in de regio te detecteren en waar mogelijk actie ondernemen (actiefunctie).

- Elkaar te kennen over voorzieningen en sectoren heen (netwerkfunctie).

- In te zetten op uitwisseling van ervaringen, deskundigheid en expertise (ervarings- en kennisuitwisseling).

- Op de hoogte te blijven over evoluties en activiteiten vanuit verschillende partners (infobron).

Info en tools over dementie

Algemene info brochure 'Dementie: als je ermee te maken krijgt'

Wat is dementie? Kan dementie behandeld worden? En een specifiek aanbod binnen Eerstelijnszone Dender. Dat en meer vind je terug in deze brochure:

Brochure 'Dementie je staat er niet alleen voor'

Met deze brochure willen we je wegwijs maken in het aanbod aan zorg en ondersteuning voor personen met dementie en hun naasten binnen Eerstelijnszone Dender (Berlare, Buggenhout, Dendermonde, Hamme, Lebbeke en Zele).

Zorgpad dementie

Een zorgpad dient als een leidraad om hulpverlener, maar ook mantelzorger en persoon met dementie een overzicht te bieden van hoe en op welke manier er opvolging van zorg en hulpverlening kan gebeuren. Het zorgpad helpt hulpverleners te informeren, samen te werken, maar ook gericht door te verwijzen naar regionale instanties in het dementielandschap.

Meer info over het zorgpad vind je hier.

Behoeftekaart dementie

De behoeftekaart kan de persoon met een zorg- en ondersteuningsnood, mantelzorgers en professionelen helpen om de weg te vinden naar mogelijke antwoorden bij vragen, noden en behoeften.

Meer info over de behoeftekaart vind je hier.

Beslisboom voor hulpverleners in de thuiszorg op maat van mensen met een geestelijke gezondheidsproblematiek 65-plus.

Meer info vind je hier.

Zorgbegeleiding voor jonge personen met dementie.

Na de diagnose van dementie komen er heel wat vragen op je af. Familiezorg Oost-Vlaanderen gaat samen met jou op zoek naar antwoorden. Vanuit hun dagelijkse ervaring in de centra voor dagopvang zijn de zorgbegeleiders gespecialiseerd in het ondersteunen van jonge personen met dementie en hun omgeving. Voor advies, informatie of om gewoon eens je hart te luchten, kan je daar steeds terecht.

Meer info vind je hier.

Geheugenrevalidatieprogramma AZ Sint-Blasius (ook voor jongdementie)

Het doel van de revalidatie is om mensen toe te laten zo lang mogelijk thuis of bij een naaste thuis te leven, met de hoogste graad van zelfredzaamheid en met het beste levenscomfort voor henzelf en hun omgeving.

Meer info vind je hier.

Activiteiten en vormingen

Familiegroep Dementie Dendermonde

De familiegroep brengt lotgenoten samen in een gemoedelijke sfeer waar ze hun verhaal kwijt kunnen, tips en ervaringen kunnen uitwisselen en hun zorgen kunnen uiten. Er wordt info gegeven, maar de kracht van de familiegroep komt uit het samen delen van verhalen en ervaringen.

Meer info.

Webinars over dementie (Cera)

De webinars gaan over thema's zoals "Wat is dementie?", "Verandering in gedrag", "Eigen regie", "Rol van de huisarts", "Nachtelijke onrust",...

Je vindt ze hier.

Vormingsaanbod thuiszorg en dementie: team of sectorverantwoordelijke gezinszorg - 11/06, 15/10 en 5/11

Professioneel zorg dragen voor een persoon met dementie vraagt bepaalde vaardigheden, ook in de thuissituatie. Mensen met dementie zelf willen een hulpverlener met het hart op de juiste plaats, iemand met kennis van zaken die weet van aanpakken.

Meer info vind je hier.

3 daagse opleiding specialisatie palliatieve zorg en dementie - 19/11, 28/11 en 6/12

Meer info vind je hier.

Welke medewerkers zijn betrokken bij de werkgroep?

Lien Pots

Stafmedewerker
052 69 03 28

Rutger Keuten

Stafmedewerker
052 69 03 28