Wat is het?

Het overlegplatform dementie (OPD) is een open en pluralistisch overlegorgaan dat openstaat voor alle zorg- en welzijnsaanbieders (zelfstandigen, organisaties en intra- en extramurale voorzieningen) die werken met en voor personen met dementie en hun omgeving met als doel de kwaliteit van zorg en begeleiding binnen de Eerstelijnszone blijvend aan te scherpen.

Organisaties die er deel van uitmaken zijn onder meer: woonzorgcentra, lokale besturen, ocmw's, thuiszorgorganisaties, thuisverpleging, mutualiteiten, huisartsenkring, lokale dienstencentra, netwerk palliatieve zorg, ziekenhuis, Centrum voor Geestelijk Gezondheidszorg, Expertisecentrum Dementie Meander, Eerstelijnszone Dender

Doelstellingen

Het OPD brengt zorg- en welzijnsverleners binnen ELZ samen rond dementie om:

- De noden en behoeften in de regio te detecteren en waar mogelijk actie ondernemen (actiefunctie).

- Elkaar te kennen over voorzieningen en sectoren heen (netwerkfunctie).

- In te zetten op uitwisseling van ervaringen, deskundigheid en expertise (ervarings- en kennisuitwisseling).

- Op de hoogte te blijven over evoluties en activiteiten vanuit verschillende partners (infobron).

Info en tools over dementie

Algemene info dementie: als je ermee te maken krijgt

Wat is dementie? Kan dementie behandeld worden? En een specifiek aanbod binnen Eerstelijnszone Dender. Dat en meer vind je terug in deze brochure:

Zorgpad dementie

Een zorgpad dient als een leidraad om hulpverlener, maar ook mantelzorger en persoon met dementie een overzicht te bieden van hoe en op welke manier er opvolging van zorg en hulpverlening kan gebeuren. Het zorgpad helpt hulpverleners te informeren, samen te werken, maar ook gericht door te verwijzen naar regionale instanties in het dementielandschap.

Meer info over het zorgpad vind je hier.

Behoeftekaart dementie

De behoeftekaart kan de persoon met een zorg- en ondersteuningsnood, mantelzorgers en professionelen helpen om de weg te vinden naar mogelijke antwoorden bij vragen, noden en behoeften.

Meer info over de behoeftekaart vind je hier.

Brochure 'Dementie, je staat er niet alleen voor.'

De brochure bundelt de dienstverlening aan personen met dementie in de regio Dendermonde.

Meer info vind je hier.

Beslisboom voor hulpverleners in de thuiszorg op maat van mensen met een geestelijke gezondheidsproblematiek 65-plus.

Meer info vind je hier.

Zorgbegeleiding voor jonge personen met dementie.

Na de diagnose van dementie komen er heel wat vragen op je af. Familiezorg Oost-Vlaanderen gaat samen met jou op zoek naar antwoorden. Vanuit hun dagelijkse ervaring in de centra voor dagopvang zijn de zorgbegeleiders gespecialiseerd in het ondersteunen van jonge personen met dementie en hun omgeving. Voor advies, informatie of om gewoon eens je hart te luchten, kan je daar steeds terecht.

Meer info vind je hier.

Geheugenrevalidatieprogramma AZ Sint-Blasius (ook voor jongdementie)

Het doel van de revalidatie is om mensen toe te laten zo lang mogelijk thuis of bij een naaste thuis te leven, met de hoogste graad van zelfredzaamheid en met het beste levenscomfort voor henzelf en hun omgeving.

Meer info vind je hier.

Activiteiten en vormingen

Praatcafé Dementie regio Dender

Het Praatcafé Dementie is een gratis tweemaandelijkse bijeenkomst voor familieleden en vrienden van personen met dementie, waarbij telkens een thema wordt toegelicht door een deskundige. Het Praatcafé Dementie wil een plaats zijn waar mensen met hun vragen en twijfels terecht kunnen.

Het programma voor 2023 vind je in deze pdf:

Studiedag Korsakov belicht - 28 februari 2023

Een studiedag over het syndroom Werncike-Korsakov in relatie met dementie georganiseerd vanuit expertisecentrum dementie Meander. Deze dag wordt aangeboden aan professionele hulpverleners in de zorg voor mensen met dementie en wil een antwoord bieden op de vele vragen die er zijn in het werkveld over het syndroom van Wernicke -Korsakov en hoe het in verband staat met dementie.

Meer info vind je hier.

Studiedag (on)Eindige inzichten voor de toekomst - 7 maart 2023

Expertisecentrum Dementie Vlaanderen en Palliatieve Zorg Vlaanderen organiseren op 7 maart 2023 de studiedag (on)Eindige inzichten voor de toekomst over actuele inzichten rond palliatieve zorg en dementie.

Meer info vind je hier.

Welke medewerkers zijn betrokken bij de werkgroep?

Lien Pots

Stafmedewerker
052 69 03 28

Rutger Keuten

Stafmedewerker
052 69 03 28