Actiegroep samenwerking ELZ Gent

Rond samenwerking kunnen we heel wat doen in Gent. In het najaar van 2019 willen we een thematisch veranderforum rond enkele discussietopics organiseren:

  • Kunnen alle professionals en organisaties in Gent dezelfde gemeenschappelijke geografische indeling gebruiken in hun werking? Dat vergemakkelijkt samenwerking over professionals heen.
  • Kunnen professionals zich lokaal verenigen in Eerstelijnsnetwerken? In Ledeberg loopt momenteel al een proefproject. Wat leren we hieruit? En hoe zien we de toekomst?

Daarnaast wil actiegroep 'samenwerking' ook de Vlaamse Overheid op het appèl roepen rond een gedeeld elektronisch patiëntendossier. Vele professionals en burgers vragen al jaren een dergelijke  tool, maar het blijft wachten op resultaten.

Wil je mee betrokken zijn rond dit topic? Contacteer dan Michiel Van Lysebetten. Deze actiegroep zal later in 2019 voor het eerst samenkomen.