Actie samenwerking ELZ Gent

Rond samenwerking kunnen we heel wat doen in Gent.  Enkele ideeën:

  • Kunnen alle professionals en organisaties in Gent dezelfde gemeenschappelijke geografische indeling gebruiken in hun werking? Dat vergemakkelijkt samenwerking over professionals heen.
  • Kunnen professionals zich lokaal verenigen in Eerstelijnsnetwerken? In Ledeberg loopt momenteel al een proefproject. Wat leren we hieruit? En hoe zien we de toekomst?

Daarnaast willen we ook de Vlaamse Overheid op het appèl roepen rond een gedeeld elektronisch patiëntendossier. Vele professionals en burgers vragen al jaren een dergelijke  tool, maar het blijft wachten op resultaten.