Werkgroep zorgraad ELZ Gent

Veranderteam en veranderforum zijn slechts tijdelijke structuren, op termijn moet onze eerstelijnszone aangestuurd worden door een zorgraad waarin verschillende stakeholders zetelen. De werkgroep zorgraad zal dit alles grondig voorbereiden. Zo kan er een gedegen discussie worden gevoerd met alle betrokkenen.