Binnen onze ELZ zijn er verschillende werkgroepen actief:

  • Werkgroep opstellen van communicatieplan
  • Werkgroep stimuleren van kringwerking
  • Werkgroep organiseren van lokale netwerkmomenten
  • Werkgroep opstellen analyserapport kwetsbare groepen
  • Werkgroep promotie van www.mijngezondheid.be

Heb je affiniteit voor een bepaald topic en wil je graag mee bijdragen aan de verdere uitwerking ervan?

Neem contact op met onze stafmedewerkers