Werkgroepen ELZ Bonstato

Werkgroepen vormen de basis van de werking van vzw Eerstelijnszone Bontato.
Om verder vorm te geven aan het beleidsplan van onze eerstelijnszone zijn er vier werkgroepen opgestart. Deze bestaan uit een mix van leden van het bestuursorgaan en deelnemers van het voormalige veranderforum die interesse toonden om deel te nemen.

Volgende werkgroepen zijn sinds februari 2020 gestart:

  • Werkgroep communicatie
  • Werkgroep elkaar leren kennen
  • Werkgroep zorgcontinu├»teit - inventarisatie bestaande instrumenten
  • Werkgroep zorgcontinu├»teit - visie, begrippenkader, signaalfunctie
.