Werkgroepen en acties ELZ Gent

Het vormgeven van ELZ Gent kan alleen gerealiseerd worden met de helpende handen van vele partners. Daarom worden er rond specifieke topics werkgroepen opgeriht en acties uitgerold.

Naast nieuw op te richten werkgroepen, worden bestaande overleggen, structuren,... in Gent geïncorporeerd binnen de eerstelijnszone, zodat deze waardevolle initiatieven niet verloren gaan.

Een overzicht van de werkgroepen en acties:

Algemene acties

Acties rond doelstelling 1 'gezondheidspromotie':

Acties rond doelstelling 2 'doelgerichte zorg':

Acties rond doelstelling 3 'toegankelijkheid en continuïteit':

Acties rond doelstelling 4 'samenwerking':

Contacteer ELZ Gent

Je kan het veranderteam contacteren via: info@elzgent.be