U wenst op de hoogte te blijven en de informatie die wij delen te ontvangen

Iedereen die geïnteresseerd is in de werking van onze eerstelijnszone en graag op de hoogte blijft kan zijn of haar gegevens hier invullen. Uw gegevens worden dan opgenomen in ons adressenbestand, uiteraard mét respect voor de privacy (GDPR). Na inschrijving ontvangt u de nieuwsbrieven en/of uitnodigingen voor platformvergaderingen.

U wenst zich te engageren om de vooropgestelde doelen mee te realiseren? Graag!

Kan u zich vinden in deze doelen en woont u binnen de eerstelijnszone of werkt u in een organisatie/vereniging uit de eerstelijnszone (gemeenten Berlaar, Duffel, Lier, Nijlen en Ranst (met hun deelgemeenten)?

U kan op verschillende manieren bijdragen aan de doelstellingen van onze vzw. Geheel vrijblijvend kan u kiezen tussen volgende mogelijkheden:

1. Deelname aan één van onze werkgroepen: contacteer de trekker van de werkgroep.

2. Integreren in onze eerstelijnszone: dit kan op één van de drie volgende manieren

a) Zelf lid te worden van de vzw en de algemene vergaderingen bijwonen.

b) Een afvaardiging door een ander lid van de vzw die de algemene vergaderingen zal bijwonen.

c) Als organisatie onze missie en visie onderschrijven en daarmee verklaren akkoord te zijn met de plannen van de eerstelijnszone.

Meer informatie vindt u hier.

3. Bijwonen van onze platformvergaderingen (vroegere veranderfora).

Deze avonden worden georganiseerd om netwerking tussen de eerstelijnsactoren te realiseren en zo tot een multidisciplinaire samenwerking te komen. Er wordt onder andere informatie uitgewisseld over noden in de regio. Er wordt ook steeds een stand van zaken gegeven van de uitwerking van de beleidsdoelstellingen. Via deze link kan u zich inschrijven om uitnodigingen van deze platformvergaderingen te ontvangen.