Ik zoek hulp

Het aanbod van organisaties die je kunnen helpen met vragen over mentale gezondheid is de laatste jaren enorm uitgebreid. Dit jammer genoeg mede dankzij de Covid-crisis waardoor mentale gezondheidsproblemen sterk toenamen.

Zowel professionals als burgers vinden zelf de weg niet meer in het aanbod dus is het logisch dat je hulp kan gebruiken.

Heb je dus ondersteuning nodig bij het zoeken van een hulpverlener binnen het domein mentale gezondheid uit jouw regio neem dan contact op met een professional uit zorg- en welzijnssector, zoals een huisartsen, verpleegkundige of maatschappelijk werker.

Door een wirwar van organisaties die ondersteuning bieden op vlak van mentale gezondheid kan je terecht bij volgende partners die aan vraagverheldering doen.

Volgende organisaties bieden hulp bij vraagverheldering

Wat is het OCMW?

De belangrijkste opdracht van het OCMW is ervoor te zorgen dat iedereen in staat is een menswaardig bestaan te leiden. Informatie, advies, doorverwijzing, bemiddeling, budgetbegeleiding, leefloon, aanvullende financiële steun, vluchtelingen, thuiszorg, poetshulp, gezinshulp, dienstencheques, sociale woningen, serviceflats, dienstencentrum, woningen voor senioren...

Elke inwoner kan een beroep doen op het OCMW en is gratis hulpverlening.

Contactgegevens

OCMW Willebroek

Sociale Kaart

OCMW Bornem (sociaal huis)

Sociale Kaart

OCMW Puurs-Sint-Amands

Sociale Kaart

Wat is de dienst maatschappelijk werk van de mutualiteit?

De Dienst Maatschappelijk Werk (DMW) is de sociale dienst van het ziekenfonds. Hier kan je terecht wanneer je nood hebt aan extra hulp en zorg.

Waarmee kan de dienst je helpen?

  • Ze helpen je zoeken naar financiële tegemoetkomingen, sociale en fiscale voordelen en premies. Ook helpen we je met de aanvraag hiervan.
  • Ze helpen met de administratie van je zorg.
  • Ze zoeken samen naar de juiste hulpmiddelen en bekijken of een woningaanpassing aangeraden is.
  • Ze organiseren samen je (thuis)zorg.
  • Ze zoeken naar de juiste oplossing voor jouw specifieke zorgsituatie.

De DMW staan open voor iedereen en is gratis hulpverlening

Contactgegevens

Solidaris regio Klein-Brabant Vaartland

www.solidaris-vlaanderen.be

Kantoor Willebroek

Sociale kaart

Kantoor Bornem

Sociale kaart

Kantoor Puurs-Sint-Amands

Sociale kaart

CM regio Klein-Brabant Vaartland

www.cm.be

Kantoor Willebroek

Sociale kaart

Kantoor Bornem

Sociale kaart

Liberale mutualiteit regio Klein-Brabant Vaartland

www.lmplus.be

Kantoor Willebroek

Sociale kaart

Kantoor Bornem

Sociale kaart

Helan regio Klein-Brabant Vaartland

www.helan.be

Kantoor Bornem

Sociale kaart

Neutraal ziekenfonds

https://www.nzvl.be/

Kantoor Willebroek

Sociale Kaart

Wat is het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW)?

Als je niet goed weet welke soort psychologische hulp je nodig hebt, dan kan je bij het CAW terecht voor advies hierrond. CAW gaat samen opzoek naar wat er moeilijk loopt en kunnen dan gericht doorverwijzen.

Contactgegevens

website van CAW Boom-Mechelen-Lier

Sociale kaart