Wie zijn we?

Binnen de eerstelijnszone Scheldekracht is er een veranderteam*, een veranderforum en zijn er tal van werkgroepen. We maken werk van de oprichting van een (voorlopige) zorgraad en faciliteren ook clusteroverleg

* Om de continuïteit te garanderen, blijft het veranderteam de voorlopige zorgaad ondersteunen tot eind 2019 en kent dan een eindig karakter.

Veranderteam & veranderforum

Om de eerstelijnszone Scheldekracht vorm te geven is er een veranderteam: een divers samengestelde groep van mensen die zaken voorbereiden en voorleggen aan zo veel mogelijk partners (het veranderforum).  

Het veranderteam van ELZ Scheldekracht bestaat uit 14 personen:

 • Michael Storme
 • Kristof Galle
 • Anneleen Rimbaut
 • Mario Schelfhout
 • Evelien Sierens
 • Ulrike Desmet
 • Fleur Simillion
 • Nathalie Van Landeghem
 • Kathleen De Munck
 • Ria Vanderstraeten
 • Katrijn Mertens
 • Annie Props
 • Eline Beddeleem
 • Liesbet Cosyn
VT ELZ Scheldekracht

 

In zeker zin is het veranderforum het kloppend hart van de ELZ, het orgaan met de meest maximale vertegenwoordiging, waar elke partner welkom is. Het is het orgaan waar afgetoetst wordt, feedback wordt gegeven en waarin voorstellen tot stand komen en inhoudelijke prioriteiten bepaald worden.

In tegenstelling tot de samenstelling van de (voorlopige) zorgraad, hoeft het forum niet te bestaan uit vaste leden en/of een vooraf bepaald aantal leden.  Beroepsgroepen, organisaties, … kunnen er zelfs voor opteren om één of meerdere medewerkers af te vaardigen naar het forum. Voorwaarde tot deelname is wel dat men partner is/wordt van de eerstelijnszone, wat impliceert dat men de basisprincipes van de eerstelijnszone, zoals uitgewerkt in de antwoorden op de vijf basisvragen, onderschrijft.

Het veranderteam doet het voorbereidend werk, het veranderforum neemt de uiteindelijke beslissingen (in afwachting van de installatie van de zorgraad).  

Contacteer Scheldekracht

Werkgroepen

Binnen de werking van de (voorlopige) zorgraad komen, op basis van inhoudelijke prioriteiten, werkgroepen tot stand.

Zorgraad

In de “richtlijnen voor de samenstelling van voorlopige zorgraden van de eerstelijnszones” wordt aan de eerstelijnszones gevraagd om werk te maken van het oprichten en samenstellen van voorlopige zorgraden. De zorgraad stuurt de Eerstelijnszone aan en kent een diverse en pluralistische samenstelling, op basis van verplichte partners, ingedeeld in clusters (zie hieronder).

Wanneer de eerstelijnszones in 2020 effectief erkend zullen worden, vloeit de voorlopige zorgraad over in de definitieve zorgraad.

Clusteroverleg

In de oproep voor de vorming van eerstelijnszones werden verplichte partners gedefinieerd. Dezelfde lijst van verplichte partners is de basis voor de samenstelling van de voorlopige zorgraad, ingedeeld in een aantal clusters.

Binnen de organisatiestructuur van ELZ Scheldekracht zijn de clusters de organen waar overleg tot stand komt rond specifieke thema’s, vastgelegd door de (voorlopige) zorgraad. Clusters kunnen ook zelf thema’s op de agenda van de zorgraad plaatsen.