Wie zijn we?

Binnen de eerstelijnszone Scheldekracht is er een veranderteam, een veranderforum en zijn er tal van werkgroepen. Er wordt werk gemaakt van de oprichting van een zorgraad. 

Veranderteam & veranderforum

Om de eerstelijnszone Scheldekracht vorm te geven is er een veranderteam: een divers samengestelde groep van mensen die zaken voorbereiden en voorleggen aan zo veel mogelijk partners (het veranderforum). Het veranderteam doet het voorbereidend werk, het veranderforum neemt de uiteindelijke beslissingen.   

Het veranderteam van ELZ Scheldekracht bestaat uit 14 personen:

 • Michael Storme
 • Kristof Galle
 • Anneleen Rimbaut
 • Mario Schelfhout
 • Evelien Sierens
 • Ulrike Desmet
 • Fleur Simillion
 • Nathalie Van Landeghem
 • Kathleen De Munck
 • Ria Vanderstraeten
 • Katrijn Mertens
 • Annie Props
 • Eline Beddeleem
 • Liesbet Cosyn
VT ELZ Scheldekracht

Contacteer Scheldekracht

Werkgroepen

Om concrete thema's te behartigen worden ad hoc werkgroepen in het leven geroepen. 

Zorgraad

In de “richtlijnen voor de samenstelling van voorlopige zorgraden van de eerstelijnszones” wordt aan de eerstelijnszones gevraagd om werk te maken van het oprichten en samenstellen van voorlopige zorgraden. Zo een zorgraad kent een diverse en pluralistische samenstelling, op basis van verplichte partners, ingedeeld in clusters.

Tegen 31/12/2019 dient de ELZ Scheldekracht een formeel erkenningsdossier in voor de oprichting van een zorgraad.

Het veranderteam voor de ELZ Scheldekracht maakte in het najaar van 2018 werk van een pdf bestandStappenplan zorgraad ELZ Scheldekracht (219 kB). Het begeleidend document is hier raadpleegbaar.
Intussen werd ook een
pdf bestandVoorstel visietekst aansturing ELZ Scheldekracht (1.12 MB) opgemaakt door het veranderteam.