Wie zijn we?

Werkateliers

Thematische werkateliers, waar daadwerkelijk rond de inhoud wordt gewerkt, vormen de kern van de werking. De werkateliers staan open voor iedereen die actief zijn/haar schouders wil zetten achter de uitwerking van de doelstellingen in het beleidsplan. De werkateliers situeren zich, samen met het forum, aan de beleidskant.

Forum

Wie meer wil weten over de acties in ELZ Scheldekracht of mee de inhoudelijke koers wil bepalen is op het forum aan het juiste adres! Het forum is het orgaan waar voorstellen tot stand komen, afgetoetst worden en inhoudelijke prioriteiten bepaald worden. Het forum wordt dus onder meer geconsulteerd voor de opmaak van het beleidsplan, het actieplan, … en wordt op de hoogte gebracht van de vorderingen binnen de werkateliers.

Het forum zal 2 keer per jaar georganiseerd worden en staat geheel vrijblijvend open voor iedereen met interesse in het beleid van de ELZ. 

Het forum van ELZ Scheldekracht zal in 2020 plaatsvinden op 5 juni (vanaf 12u) en op 10 december (vanaf 19u30). Vanaf 2021 zal dit in de maanden maart en september plaatsvinden.

Zorgraad

De zorgraad (= het bestuursorgaan van de vzw) stuurt de eerstelijnszone aan en kent een diverse en pluralistische samenstelling, op basis van verplichte partners.

De zorgraad is eindverantwoordelijke over heel wat zaken en heeft als doel de vzw in leven en op koers houden. De zorgraad, die 20 bestuurders en 3 waarnemers telt, zal bij benadering 4 keer per jaar samenkomen maar tussentijds ook via andere kanalen met elkaar in contact treden. Binnen de zorgraad wordt met een sterk operationeel dagelijks bestuur gewerkt. Het dagelijks bestuur moet vooral kort op de bal kunnen spelen.  

Algemene vergadering

Het hoogste orgaan op het bestuurlijke niveau is de algemene vergadering (AV).

De algemene vergadering van ELZ Scheldekracht zal in 2020 plaatsvinden op 10 december (vanaf 18u) en vanaf 2021 in de maand mei en in de maand december.

Werkgroepen

Werkgroepen ondersteunen de zorgraad en de inhoudelijke werking. De werkgroepen werken voorstellen uit in functie van het dagelijks bestuur en de zorgraad. Hierin zijn voornamelijk leden van de zorgraad actief, maar leden uit het netwerk kunnen ook optreden als externe adviseurs van deze werkgroepen (lees meer hierover in het artikel "Ben jij de expert die wij zoeken?").