Wie zijn we?

Binnen de eerstelijnszone Scheldekracht is er een veranderforum, een voorlopige zorgraad en zijn er tal van werkgroepen. We faciliteren ook clusteroverleg

Veranderforum

In zeker zin is het veranderforum het kloppend hart van de ELZ, het orgaan met de meest maximale vertegenwoordiging, waar elke partner welkom is. Het is het orgaan waar afgetoetst wordt, feedback wordt gegeven en waarin voorstellen tot stand komen en inhoudelijke prioriteiten bepaald worden.

Het forum hoeft niet te bestaan uit vaste leden en/of een vooraf bepaald aantal leden.  Beroepsgroepen, organisaties, … kunnen er zelfs voor opteren om één of meerdere medewerkers af te vaardigen naar het forum. Voorwaarde tot deelname is wel dat men partner is/wordt van de eerstelijnszone, wat impliceert dat men de basisprincipes van de eerstelijnszone, zoals uitgewerkt in de antwoorden op de vijf basisvragen, onderschrijft.

Het veranderforum neemt de uiteindelijke beslissingen.  

Contacteer Scheldekracht

Werkgroepen

Binnen de werking van de eerstelijnszone komen, op basis van inhoudelijke prioriteiten, werkgroepen tot stand.

Voorlopige zorgraad

In de “richtlijnen voor de samenstelling van voorlopige zorgraden van de eerstelijnszones” wordt aan de eerstelijnszones gevraagd om werk te maken van het oprichten en samenstellen van voorlopige zorgraden. De zorgraad stuurt de eerstelijnszone aan en kent een diverse en pluralistische samenstelling, op basis van verplichte partners, ingedeeld in clusters (zie hieronder).

Clusteroverleg

In de oproep voor de vorming van eerstelijnszones werden verplichte partners gedefinieerd. Dezelfde lijst van verplichte partners is de basis voor de samenstelling van de voorlopige zorgraad, ingedeeld in een aantal clusters.

Binnen de organisatiestructuur van ELZ Scheldekracht zijn de clusters de organen waar overleg tot stand komt rond specifieke thema’s, vastgelegd door de voorlopige zorgraad. Clusters kunnen ook zelf thema’s op de agenda van de voorlopige zorgraad plaatsen.