Een multidisciplinaire benadering van wondzorg in de eerste lijn

Wondzorg is meer dan het aanbrengen van een verband door een professional. De cluster zorg van ELZ Zuiderkempen vestigt met deze vorming de aandacht op het belang van preventie en een multidisciplinaire aanpak van wondzorg. Nieuwe inzichten zullen de aanwezige professionals helpen bij het bevorderen van de kwaliteit van wondzorg voor hun patiënt.

Wanneer? Donderdag 15 juni 2023

Waar? Theaterzaal De Krekke, Sint-Lambertusstraat 29, 2260 Westerlo

Wie? Deze vorming is bedoeld voor iedereen die betrokken is bij wondzorg en interesse heeft in een brede kijk op dit thema.

Programma:

19:30 Onthaal

20:00 Verwelkoming

Pascal Kwanten, huisarts en voorzitter ELZ Zuiderkempen

20:05 Wondzorg preventief benaderd

Annelies Huyskens, ergotherapeute Solidaris
Charlotte Vanden Broele, referentieverpleegkundige wondzorg i-mens

Voorkomen is beter dan genezen! We bekijken samen de verschillende aspecten en aandachtspunten rond preventie van chronische wonden, druk - en schuifletsels. Wat kan je doen? Wat zijn mogelijke hulpmiddelen ter zake? Een toelichting vanuit ergotherapeutisch en verpleegkundig perspectief.

Deze presentatie is het resultaat van een intermutualistische samenwerking.

20:20 Terugbetaling van verbanden

Kristof Kenis, apotheker, bestuurslid Kempische Farmaceutisch Kring en ELZ Zuiderkempen

Tijdens deze presentatie wordt duidelijk wat de mogelijkheden zijn tot terugbetaling van verbanden en de terugbetaling bij mensen met chronische wonden.

20:30 Wondzorg: 1+1 is 3

Ann Geukens, verpleegkundige gespecialiseerd in wondzorg

De dag van vandaag, met alle mogelijke middelen die beschikbaar zijn, lijkt het alsof wondzorg alleen maar eenvoudiger wordt. Toch is wondzorg meer dan een pleister kleven. Er is heel wat kennis, kunde en inzicht nodig om wondheling goed te ondersteunen. Het gaat immers niet alleen om de wonde maar ook om de zorgvrager en zijn omgeving. Wondzorg omvat meer dan de som van de delen. We gaan na wat er allemaal kan spelen, om zo het geheel te bekijken en een adequate behandeling in te stellen.

21:15 Nieuwe regelgeving wondzorg: Wat? Waarom?

Marie-Josée Vanherck, verpleegkundige, bestuurslid Vlaamse Beroepsvereniging Zelfstandige Verpleegkundigen

Sinds 1 december 2022 veranderde de nomenclatuur van de wondzorg voor de thuisverpleging. Waarom was dat nodig? Wat is er veranderd? Hoe loopt het vandaag?

21:45 Netwerkmoment

Inschrijven

Deze vorming wordt GRATIS aangeboden.

Accreditering voor artsen is aangevraagd.