netwerk

Als eerstelijnszone (ELZ) zijn wij erop gericht om de verschillende actoren binnen onze regio te ondersteunen, verbinden en beter op elkaar af te stemmen. Zo streven we samen naar een kwalitatieve eerste lijn die toegankelijk is voor iedereen.

Om dit te verwezenlijken zetten we in op de uitbouw van een ruim netwerk dat we kunnen aanspreken in functie van initiatieven en projecten. En zo kan je ook, zowel binnen als buiten de eigen (beroeps)groep, met elkaar in contact komen!

Onze communicatie (zowel algemene als gerichte communicatie) wordt enkel uitgestuurd naar de partners die hun expliciete toestemming hebben gegeven.

Wil je dus op de hoogte blijven van interessante initiatieven, projecten, webinars, … kortom het reilen en zeilen van onze eerstelijnszone?

ELZ Scheldekracht doet een bijzonder warme oproep naar alle actoren op de eerste lijn, in het kader van onze netwerkvorming, om dit formulier invullen. Alleen zo kunnen wij je ondersteunen en verbinden.

Tip: Heb je je ingeschreven maar ontvang je onze communicatie niet? Mogelijks belanden onze mails in jouw spamfolder. Voeg info@elzscheldekracht.be toe als contactpersoon in jouw mailbox om dit in de toekomst te vermijden!