Workshop Communicatie

Twee weken terug werd de bestuursraad ingewisseld voor een workshop communicatie die in ons actieplan kadert. We willen immers graag onze interne werking optimaliseren en andere zorgactoren betrekken bij de werking van de Zorgraad. Een betere communicatie is daarvoor noodzakelijk. Met de input van de workshop gaat de werkgroep communicatie aan de slag om een communicatieplan uit te werken.