Mantelzorgers vormen de steunpilaar van de thuiszorg. Vaak staat of valt een palliatieve thuiszorg met de draagkracht van de mantelzorger. Het doel is vaak duidelijk: de wens van de geliefde om thuis te sterven waar kunnen maken. Maar de realiteit is vaak complexer en zwaarder. Het ondersteunen van mantelzorgers is dan ook heel belangrijk. Hoe pakt je dat aan in een palliatieve context? Wat hebben mantelzorgers nodig en hoe kan je hier als zorgverlener mee omgaan?

Organisatie: Palliatief Netwerk Arrondissement Turnhout
dinsdag 28 maart 2023, 13:30 - 16:30
Het Verband, Stationstraat 60-62, 2300 Turnhout
€30