Deze inhoud is van toepassing op de zones Antwerpen Centrum , Antwerpen Zuid, Antwerpen Oost en Noord Antwerpen

Wat is Zipster?

Zipster is een digitaal platform dat zorgverleners helpt bij het doorverwijzen van patiënten naar lokale welzijnsactoren.

Hoe werkt het?

  • Op basis van een psychosociale vragenlijst.
  • Zo kan de zorgverlener de noden van de patiënt in kaart brengen.
  • Zorgverleners kunnen meteen een doorverwijzing in gang zetten naar de juiste lokale partners binnen welzijn.
  • De zorgverlener geeft via Zipster aan dat de zorgvrager gecontacteerd mag worden.

Wat zijn de voordelen?

  • Doordat patiënten meteen gecontacteerd worden, wordt de drempel weggenomen voor mensen die aarzelen om contact te zoeken.
  • Zorgverleners hebben garantie van opvolging en het opzetten van hulp. Dit zorgt voor een grote geruststelling.

Hoe wordt het aanbod opgesteld?

Het doorverwijzingsaanbod wordt in Zipster beheerd door de Eerstelijnszone. Zij bewaken de kwaliteit en capaciteit van organisaties in het ondersteuningsaanbod.

Zipster gebruikt de nieuwe versie van de Vlaamse Sociale Kaart als authentieke databron.

Hoe meld ik me aan?

Zorgverleners en welzijnsactoren in ELZ Antwerpen (Centrum, Noord, Oost en Zuid) kunnen gratis aanmelden en gebruik maken van Zipster. 

Interesse om te registeren op het platform Zipster? Vragen voor een medewerker van je zone? Klik dan op de link van je ELZ zone.  

Meer weten?

Video's