ZIPSTER

  • 23 juni 2022

In de Zorgraadkrant van februari 2022 zetten we dit project al in de kijker. VIVEL geeft enkele eerstelijnszones de kans om ZIPSTER kosteloos te leren kennen. Voor Vlaams-Brabant werd ELZ BraViO uitgekozen.

ZIPSTER is een doorverwijstool voor hulp- en zorgverleners. 

Rekening houdend met onze omgevings- en nodenanalyse willen we deze tool gebruiken om het psychosociaal aanbod voor de jongeren beter in kaart te brengen en om de doorverwijzers te helpen om een goede vraag-aanbod match te maken.

Samen met HealthenDeavour gaan we de ZIPSTER tool personaliseren volgens het aanbod van ELZ BraViO. Hiervoor willen we een werkgroep samenstellen. Dit zowel met doorverwijzers die deze tool gaan gebruiken, als met partners die vertrouwd zijn met het aanbod voor de jongeren. Neem jij graag deel of ken je iemand die wil aansluiten, laat het dan weten aan Lies Van Mol (lies.vanmol@elzbravio.be).